Ilmoitus

Supista
Ei tiedonantoja toistaiseksi.

Sana tälle päivälle

Supista
Tämä on pysyvä viestiketju.
X
X
 • Suodatin
 • Aika
 • Näytä
Tyhjennä kaikki
uudet viestit

 • Hebr. 4: 12-16

  Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen
  ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen
  miekka ja tunkee lävitse, kunnes se
  erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä
  ytimet, ja on sydämen ajatusten ja
  aivoitusten tuomitsija;

  eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön,
  vaan kaikki on alastonta ja paljastettua
  hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on
  tehtävä tili.

  Armon istuimen eteen!

  Kun meillä siis on suuri ylimmäinen
  pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus,
  Jumalan Poika, niin pitkäämme kiinni
  tunnustuksesta.

  Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen
  pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme,
  vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla
  lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.

  Käykäämme sentähden uskalluksella armon
  istuimen eteen, että saisimme laupeuden
  ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan
  aikaan.

  Kommentti


  • Ilm.22.
   Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.
   2 Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi.
   3 Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä
   4 ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa.
   5 Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti.
   6 Ja hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat vakaat ja todet, ja Herra, profeettain henkien Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian tapahtuman pitää.
   7 Ja katso, minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin!"
   8 Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti.
   9 Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa".
   10 Ja hän sanoi minulle: "Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä.
   11 Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen.
   12 Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.
   13 Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.
   14 Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!
   15 Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.
   16 Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti."
   17 Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.
   18 Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;
   19 ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.
   20 Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus!
   21 Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen.

   Tulee päivä mahtava ja kaunis, jolloin kaikki laitetaan kohdalleen. Silloin saamme täydellisen rauhan eli Sahlomin.
   Sotilas, palvelee Jeesuksen todistajana

   Kommentti


   • Jooel 2: 21-27

    Älä pelkää, maa. Iloitse ja riemuitse,
    sillä Herra on tehnyt suuria.

    Älkää peljätkö, metsän eläimet, sillä
    erämaan laitumet viheriöivät, sillä
    puu kantaa hedelmänsä, viikunapuu
    ja viiniköynnös antavat voimansa.

    Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa
    Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän
    antaa teille syyssateen, vanhurskauden
    mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen
    ja kevätsateen, niinkuin entisaikaan.

    Ja puimatantereet tulevat jyviä täyteen,
    ja kuurna-altaat pursuavat viiniä ja öljyä.

    Ja minä korvaan teille ne vuodentulot,
    jotka heinäsirkka, syöjäsirkka, tuhosirkka
    ja kalvajasirkka söivät, minun suuri
    sotajoukkoni, jonka minä lähetin teitä
    vastaan.

    Ja te syötte kyllälti ja tulette ravituiksi
    ja kiitätte Herran, teidän Jumalanne,
    nimeä, hänen, joka on tehnyt ihmeitä
    teitä kohtaan. Eikä minun kansani
    joudu häpeään, iankaikkisesti.


    Ja te tulette tietämään, että Israelin
    keskellä olen minä. Ja minä olen Herra,
    teidän Jumalanne, eikä toista ole. Eikä
    minun kansani joudu häpeään, iankaikkisesti.

    Kommentti


    • Psalmi 42: 10-12

     Minä sanon Jumalalle, kalliolleni:
     " Miksi olet minut unhottanut?
     Miksi minun täytyy käydä
     murhepuvussa, vihollisten ahdistamana?"

     Minun luitani jäytää, kun viholliseni
     minua häpäisevät, sanoen minulle kaiken
     päivää: " Missä on sinun Jumalasi?"

     Miksi murehdit, minun sieluni, ja miksi
     olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa.
     Sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun
     kasvojeni apua, minun Jumalaani.

     Kommentti


     • Elämä Jumalan käsissä

      7 Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.
      28 Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.
      Joh.10:27-28.

      Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua.Ps.71:1

      Sinulle minä olen uskonut asiani. Jer.11:20

      Siunattu on se mies, joka luottaa Herraan ja panee turvansa häneen!Jer.17:7

      Sotilas, palvelee Jeesuksen todistajana

      Kommentti


      • Kommentti


       • Uskova ja ahditus


        2 Kor 4
        16. Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.
        17. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti,
        18. meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.

        2 Kor 6
        4. vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi: suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa,

        2 Kor 8
        2. että, vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja.

        2 Kor 12
        10. Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.


        * jos jaksat voit lukea kyseisten jakeiden asiayhteyden eli koko luku.


        Katsotaan Jeesukseen ei "aaltoihin"!
        Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikäänkuin se ei olisi saatua?
        Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.
        Vaan kaikki tulee sinulta, ja omasta kädestäsi olemme sen sinulle antaneet.

        **Kuulun vapaaseurakuntaan.

        Kommentti


        • Jeesus rukoilee Isää!

         Joh 17:21,22
         että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.
         Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä -         NOVUM
         * Opetuslapset muodostavat ykseyden, ruumiin. Tämä ykseys ei ole ihmissilmin nähtävissä, mutta sen tulee näkyä hengessä ja totuudessa, yhteistyössä ja rinnakkaiselossa kunkin sukupolven opetuslasten aikana ja olosuhteissa. Se vastaa Isän ja Pojan välistä ykseyttä. On mahdotonta muodostaa yhteyttä uskovien kesken, elleivät he löydä yhteyttä Jumalan kanssa Kristuksessa Jeesuksessa.

         * Kaiken uskovien välisen yhteyden toteutumisen edellytyksenä on Pojan kirkkaus. Kysymys on siitä kirkkaudesta, joka Jeesuksella oli ennen maailman luomista ja jonka opetuslapset näkivät hänessä armona ja totuutena (1:14). Kun uskova tulee osalliseksi Kristuksesta, hän on osallinen myös tämän jumalallisesta luonnosta (2 Piet 1:4; 2 Kor 3:18). Yksi Hengen tärkeimmistä tehtävistä on saada Kristuksen muotoa uskoviin.
         Isä kiitos että kuulet Poikasi rukouksen ja vastaat siihen. Älä anna meidän ihmetellä ja masentua, jos elämäämme tulee vaikeuksia ja joudumme yksinäisyyteen. Sinä kasvatat meitä pois riippumattomuudesta, jotta voimme olla yhtä Sinussa ja Pojassasi Jeesuksessa.
         Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikäänkuin se ei olisi saatua?
         Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.
         Vaan kaikki tulee sinulta, ja omasta kädestäsi olemme sen sinulle antaneet.

         **Kuulun vapaaseurakuntaan.

         Kommentti


         • Kuten Mooses ylensi käärmeen erämaassa,
          niin on Ihmisen Poika ylennettävä,
          että jokaisella, joka häneen uskoo,
          olisi ikuinen elämä.

          Sillä niin on Jumala rakastanut maailmaa,
          että hän antoi ainoan Poikansa, ettei yksikään,
          joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen,
          vaan hänellä olisi ikuinen elämä.

          Joh 3:14-16

          Jumalan Kansan Raamattu
          Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikäänkuin se ei olisi saatua?
          Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.
          Vaan kaikki tulee sinulta, ja omasta kädestäsi olemme sen sinulle antaneet.

          **Kuulun vapaaseurakuntaan.

          Kommentti


          • [FONT=Arial Narrow]Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani. Ps.119:105.

           Sinä olet kätköpaikkani ja kilpeni, sinun sanaasi minä panen toivoni.Ps.119:114.

           Niin Jeesus sanoi niille kahdelletoista: "Tahdotteko tekin mennä pois?"
           68 Simon Pietari vastasi hänelle: "Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat;
           69 ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä."
           Joh.6:67-69.

           Jeesus on tie ja totuus ja elämä,,älä jätä häntä,,,Hän on myös elävä Sana,,Hän on myös valo joka valaisee meidän kulkuamme.
           Sotilas, palvelee Jeesuksen todistajana

           Kommentti


           • Psalmi 138: 7-8

            Vaikka minä vaellan ahdistuksen keskellä,
            sinä pidät minut elossa. Vihollisteni vihaa
            vastaan sinä ojennat kätesi, ja sinun oikea
            kätesi pelastaa minut.

            Herra vie asiani päätökseen, Herra,
            sinun armosi pysyy ikuisesti.
            Älä jätä kesken kättesi työtä!

            - Suomen Kansan Raamattu-

            Kommentti


            • Sillä näin sanoo Korkea ja Ylhäinen,
             jonka asumus on iankaikkinen
             ja jonka nimi on Pyhä:
             Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä
             ja niitten tykönä,
             joilla on särjetty ja nöyrä henki,
             että minä virvoittaisin nöyrien hengen
             ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi.
             Jes 57:15


             Kun voimani uupuvat,
             käsilläs ́ kannat
             ja syntini armosta
             anteeksi annat.

             Oi, johdata kulkuni
             totuuden teitä!
             Et Isäni armahin,
             lastasi heitä.


             Immi Hellen 1861-1937
             Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikäänkuin se ei olisi saatua?
             Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.
             Vaan kaikki tulee sinulta, ja omasta kädestäsi olemme sen sinulle antaneet.

             **Kuulun vapaaseurakuntaan.

             Kommentti


             • Ps.103.
              Daavidin virsi. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä.
              2 Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,
              3 hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi,
              4 joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella,
              5 joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan.
              6 Herra tekee vanhurskauden ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille.
              7 Hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä, Israelin lapsille suuret tekonsa.
              8 Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa.
              9 Ei hän aina riitele eikä pidä vihaa iankaikkisesti.
              10 Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan.
              11 Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät.
              12 Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme.
              13 Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä.
              14 Sillä hän tietää, minkäkaltaista tekoa me olemme: hän muistaa meidät tomuksi.
              15 Ihmisen elinpäivät ovat niinkuin ruoho, hän kukoistaa niinkuin kukkanen kedolla.
              16 Kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsijansa häntä enää tunne.
              17 Mutta Herran armo pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen niille, jotka häntä pelkäävät, ja hänen vanhurskautensa lasten lapsille,
              18 niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja muistavat hänen käskynsä ja noudattavat niitä.
              19 Herra on pystyttänyt istuimensa taivaisiin, ja hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia.
              20 Kiittäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka hänen käskynsä täytätte, kun kuulette hänen sanansa äänen.
              21 Kiittäkää Herraa, kaikki hänen sotaväkensä, te hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa teette.
              22 Kiittäkää Herraa, kaikki hänen tekonsa, hänen valtakuntansa kaikissa paikoissa. Kiitä, minun sieluni, Herraa.

              Tämän Ps kera siunattua tiistaita kaikille Netmissoinissa oleville.
              Sotilas, palvelee Jeesuksen todistajana

              Kommentti


              • Aamen veljen laittamaan Sanaan!
               Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikäänkuin se ei olisi saatua?
               Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.
               Vaan kaikki tulee sinulta, ja omasta kädestäsi olemme sen sinulle antaneet.

               **Kuulun vapaaseurakuntaan.

               Kommentti


               • Israelilaiset kulkevat Kaislameren poikki

                2 Moos 14
                21. Mooses ojensi kätensä meren ylle, ja Herra pani meren väistymään nostamalla ankaran itätuulen, joka puhalsi koko yön. Näin Herra muutti meren kuivaksi maaksi. Vedet jakautuivat kahtia,
                22. ja israelilaiset saattoivat kulkea meren poikki kuivaa maata pitkin. Vesi oli muurina sekä heidän oikealla että vasemmalla puolellaan.
                23. Egyptiläiset ajoivat heitä takaa, ja kaikki faraon hevoset, vaunut ja ratsumiehet tulivat israelilaisten perässä keskelle merta.
                24. Aamuvartion aikaan Herra katsoi tulipatsaasta ja pilvestä egyptiläisten leiriä ja saattoi heidän leirinsä sekasortoon.
                25. Hän saattoi heidän vaunujensa pyörät irtoamaan, niin että heidän kulkunsa kävi raskaaksi. Egyptiläiset sanoivat: "Paetkaamme Israelia, sillä Herra sotii heidän puolestaan egyptiläisiä vastaan."
                26. Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Ojenna kätesi meren ylle, että vedet palaisivat ja peittäisivät egyptiläiset, heidän vaununsa ja ratsumiehensä."
                27. Mooses ojensi kätensä meren ylle, ja aamunkoitteessa meri palasi paikoilleen egyptiläisten paetessa sitä päin. Näin Herra syöksi egyptiläiset keskelle merta.
                28. Vedet palasivat ja peittivät faraon koko sotajoukon, vaunut ja ratsumiehet, jotka olivat seuranneet israelilaisia keskelle merta. Heistä ei jäänyt jäljelle ainoatakaan.
                29. Mutta israelilaiset kulkivat meren poikki kuivaa maata pitkin, ja vesi oli muurina sekä heidän oikealla että vasemmalla puolellaan.
                30. Näin Herra pelasti Israelin tuona päivänä egyptiläisten käsistä, ja Israel näki egyptiläiset kuolleina meren rannalla.                Kun Mooses läksi Egyptistä kera Israelin.
                Niin uhkas joukot Faraon ja meri myrskyisin.
                Mutt' halki vetten Herra raivas kansallensa tien.
                Hän on auttajamme niinkuin oli aikain entisien.
                Herra on tänäänkin vielä sama voimassaan.
                Herra on tänäänkin, vielä sama voimassaan.


                W.H. JUDE Suom. Vilho Rantanen
                Sävelsilta I, Toim. Vilho Rantanen
                Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikäänkuin se ei olisi saatua?
                Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.
                Vaan kaikki tulee sinulta, ja omasta kädestäsi olemme sen sinulle antaneet.

                **Kuulun vapaaseurakuntaan.

                Kommentti

                Työstää...
                X