Ilmoitus

Supista
Ei tiedonantoja toistaiseksi.

Sana tälle päivälle

Supista
Tämä on pysyvä viestiketju.
X
X
 • Suodatin
 • Aika
 • Näytä
Tyhjennä kaikki
uudet viestit

 • Päivän Sana 9. helmikuuta 2016
  Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.
  Joh. 10:10 KR33/38
  Jeesus on kaikki, mitä me todella tarvimme.
  Sotilas, palvelee Jeesuksen todistajana

  Kommentti


  • Amen ..................

   Kommentti   • Ps. 5:4
    Herra, varhain sinä kuulet minun ääneni,
    varhain minä valmistan sinulle uhrin ja odotan.
    Minun sieluni riippuu sinussa kiinni,
    sinun oikea kätesi tukee minua.
    **Kuulun vapaaseurakuntaan.

    Kommentti


    • Matt. 8:16,17
     Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua.
     Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi;
     että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo:
     "Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme".


     Minun sieluni riippuu sinussa kiinni,
     sinun oikea kätesi tukee minua.
     **Kuulun vapaaseurakuntaan.

     Kommentti


     • Koulun aamunavauksissa laulettiin alakoulun aikaan useasti virttä 548: "Tule kanssani Herra Jeesus, tule siunaa päivän työ…..." Tarvitsemme Jeesuksen läsnäoloa, apua ja ylhäältä tulevaa viisautta aina ja jatkuvasti joka ikinen päivä. Onneksi Hän on luvannut olla kanssamme, koska ilman häntä on vaivannäkömme turhaa.

      Psalmi 127:1
      ”Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät. Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo.”
      Mutta kuinka kalliit ovat minulle sinun ajatuksesi, Jumala, kuinka suuri on niitten luku! Jos minä tahtoisin ne lukea, olisi niitä enemmän kuin hiekan jyväsiä." Kuulun helluntaiseurakuntaan.

      Kommentti


      • Aamen! Kiitos sisaret!!
       Job 42:2. "Minä tiedän, että sinä (Herra) voit kaikki ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa.

       Kommentti       • Psalmit 62
        1 Veisuunjohtajalle; Jedutunin tapaan; Daavidin virsi.(62:2) Jumalaa yksin minun sieluni hiljaisuudessa odottaa, häneltä tulee minulle apu.
        2 (62:3) Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani: en minä suuresti horju.
        3 (62:4) Kuinka kauan te yhtä miestä ahdistatte, hänet yhdessä surmataksenne, niinkuin hän olisi kaatuva seinä, niinkuin murrettu muuri?
        4 (62:5) He vain pitävät neuvoa, miten syöstä hänet korkeudestaan. He rakastavat valhetta, he siunaavat suullansa ja kiroavat sydämessänsä. Sela.
        5 (62:6) Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa, minun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni.
        6 (62:7) Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani: en minä horju.
        7 (62:8) Jumalassa on minun apuni ja kunniani. Minun väkevyyteni kallio, minun turvani on Jumala.
        8 (62:9) Turvatkaa häneen joka aika, te kansa; vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Sela.
        9 (62:10) Vain tuulen henkäystä ovat ihmiset, vain valhetta ihmisten lapset: kaikki he nousevat vaa'assa ylös köykäisempinä kuin tuulenhenkäys.
        10 (62:11) Älkää luottako väkivaltaan, älkää turhaan panko toivoanne ryöstettyyn tavaraan. Jos rikkautta karttuu, älkää siihen sydäntänne kiinnittäkö.
        11 (62:12) Kerran on Jumala sanonut, kahdesti olen sen kuullut: väkevyys on Jumalan.
        12 (62:13) Ja sinun, Herra, on armo; sillä sinä maksat kullekin hänen tekojensa mukaan.
        Sotilas, palvelee Jeesuksen todistajana

        Kommentti


        • Aamen. Totta joka sana.
         Minun sieluni riippuu sinussa kiinni,
         sinun oikea kätesi tukee minua.
         **Kuulun vapaaseurakuntaan.

         Kommentti         • Psalmit 40
          17 (40:18) Minä olen köyhä ja avuton, mutta sinä, Herra, pidät minusta huolen. Sinä olet apuni ja pelastajani. Jumalani, älä viivy.
          Sotilas, palvelee Jeesuksen todistajana

          Kommentti          • Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus;
           ja Jumala on uskollinen,
           hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne,
           vaan salliessaan kiusauksen
           hän valmistaa myös pääsyn siitä,
           niin että voitte sen kestää. 1 Kor. 10:13


           Minun sieluni riippuu sinussa kiinni,
           sinun oikea kätesi tukee minua.
           **Kuulun vapaaseurakuntaan.

           Kommentti


           • Kiitos ja siunausta!
            Job 42:2. "Minä tiedän, että sinä (Herra) voit kaikki ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa.

            Kommentti


            • Päivän Sana 16. helmikuuta 2016
             Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä; jotka sitä rakastavat, saavat syödä sen hedelmää.
             Sananl. 18:21 KR33/38

             Sotilas, palvelee Jeesuksen todistajana

             Kommentti


             • Fil. 1

              2. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
              3. Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan,
              4. aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta,
              5. kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka,
              6. varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.
              7. Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliset.


              12. Mutta minä tahdon, että te, veljet, tietäisitte, että se, mitä minulle on tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi,
              13. niin että koko henkivartioston ja kaikkien muiden tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden,
              14. ja että useimmat veljistä, saaden Herrassa uskallusta minun kahleistani, yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa.


              19. Sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen Hengen avulla,
              20. minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niinkuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta.
              21. Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto.
              Minun sieluni riippuu sinussa kiinni,
              sinun oikea kätesi tukee minua.
              **Kuulun vapaaseurakuntaan.

              Kommentti              • Fil. 2

               1. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta,
               2. niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset
               3. ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne
               4. ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.


               5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,
               6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
               7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;
               8. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.
               9. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
               10. niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
               11. ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.


               12. Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte;
               13. sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.
               Minun sieluni riippuu sinussa kiinni,
               sinun oikea kätesi tukee minua.
               **Kuulun vapaaseurakuntaan.

               Kommentti


               • Olemme todennäköisesti jokainen joskus miettineet, miksi läheisemme eivät tule uskoon vaikka rukoilemme, kerromme Jeesuksesta ja pyrimme oman elämämme kautta toimimaan Kristuksen kirjeinä. Raamattu kuitenkin lupaa, että Jumalan sana tekee aina sen tehtävän, jonka vuoksi se on lähetetty. Tähän sanaan voimme tänäänkin luottaa ja rohkeasti kertoa toivomme perustasta Jeesuksesta.

                Jes. 55:10-11
                Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.
                Mutta kuinka kalliit ovat minulle sinun ajatuksesi, Jumala, kuinka suuri on niitten luku! Jos minä tahtoisin ne lukea, olisi niitä enemmän kuin hiekan jyväsiä." Kuulun helluntaiseurakuntaan.

                Kommentti

                Työstää...
                X