Ilmoitus

Supista
Ei tiedonantoja toistaiseksi.

Sana tälle päivälle

Supista
Tämä on pysyvä viestiketju.
X
X
 • Suodatin
 • Aika
 • Näytä
Tyhjennä kaikki
uudet viestit

 • JOULUN PARAS LAHJA ON: JEESUKSEN SYNTYMÄ N 2000 VUOTTA SITTEN ISRAELIN PIENEN KYLÄN SEIMEEN.
  Luukas 2
  10 Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:
  11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.
  Ps, 36 kuvaa myös ihanasti Jeesusta.
  Psalmit 36
  6 (36:7) Sinun vanhurskautesi on kuin Jumalan vuoret, sinun tuomiosi niinkuin suuri syvyys, ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra.
  7 (36:8) Kuinka kallis on sinun armosi, Jumala! Ihmislapset etsivät sinun siipiesi suojaa.
  8 (36:9) Heidät ravitaan sinun huoneesi lihavuudella, sinä annat heidän juoda suloisuutesi virrasta.
  9 (36:10) Sillä sinun tykönäsi on elämän lähde; sinun valkeudessasi me näemme valkeuden.
  10 (36:11) Säilytä armosi niille, jotka sinut tuntevat, ja vanhurskautesi oikeamielisille.
  Sotilas, palvelee Jeesuksen todistajana

  Kommentti


  • Room. 1:1-4
   1.Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia,
   2. jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa,


   3. hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä
   4. ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme,


   NOVUM
   3. Sanoma on lyhyesti ja yksinkertaisesti ilmaistu. Aito totuus on yksinkertainen ja se voidaan ilmaista muutamin sanoin. Evankeliumi puhuu Jumalan Pojasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Ilosanoman varsinainen sisältö on siis persoona eikä aate. "Liha" on Raamatussa varsin laaja ilmaisu. Tässä se kuvaa luodun olennon, ihmisen olemusta. Jumalan Poika tuli Daavidin pojaksi syntymänsä kautta. Uuden testamentin alussa ja lopussa esitetään Jeesus Kristus Daavidin poikana (Matt 1:1; Ilm 22:16).
   4. "Pyhyyden henki" muistuttaa Jeesuksen jumalallisesta olemuksesta. Jeesuksesta ei tullut Jumalan Poika ylösnousemuksen kautta. Hän syntyi tänne maailmaan Jumalan Poikana (Luuk 1:35). Mutta ylösnousemus vahvisti sen, että hän oli Jumalan Poika. Hän on Daavidin poika »lihan puolesta», mutta Jumalan Poika »pyhyyden hengen puolesta». Paavali oli itse kohdannut Ylösnousseen ja tullut silloin vakuuttuneeksi siitä, että Jeesus oli Jumalan Poika (1 Kor 15:8; Apt 9:1 ss.).
   Minun sieluni riippuu sinussa kiinni,
   sinun oikea kätesi tukee minua.
   **Kuulun vapaaseurakuntaan.

   Kommentti


   • Apt.6
    Stefanos vangitaan
    8. Stefanos, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskellä.
    11. Silloin he hankkivat salaa miehiä sanomaan: "Me olemme kuulleet hänen puhuvan pilkkaavia sanoja Moosesta ja Jumalaa vastaan."
    12. He yllyttivät kansaa, vanhimpia ja kirjanoppineita ja astuivat esiin, tempasivat Stefanoksen mukaansa ja veivät hänet neuvoston eteen.
    13. He toivat paikalle vääriä todistajia, jotka sanoivat: "Tämä mies ei lakkaa puhumasta tätä pyhää paikkaa ja lakia vastaan.
    14. Me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, se Nasaretilainen, hajottaa maahan tämän paikan ja muuttaa säädökset, jotka Mooses on meille antanut."
    15. Kaikki, jotka istuivat neuvostossa, kiinnittivät katseensa Stefanokseen, ja hänen kasvonsa olivat heistä kuin enkelin kasvot.

    Apt. 7
    Loppuosa Stefanuksen puheesta
    51. Te niskurit, sydämeltänne ja korviltanne ympärileikkaamattomat! Aina te vastustatte Pyhää Henkeä - niin kuin isänne, niin tekin!
    52. Ketä profeetoista teidän isänne eivät vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat Vanhurskaan tulemisesta. Hänen kavaltajiaan ja murhaajiaan teistä on nyt tullut,
    53. teistä, jotka saitte enkelien välittämänä lain mutta ette ole sitä noudattaneet."

    Stefanos kivitetään
    54. Kun neuvoston jäsenet tämän kuulivat, se viilsi heidän sydäntään, ja he kiristelivät Stefanokselle hampaitaan.
    55. Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän käänsi katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella.
    56. Stefanos sanoi: "Minä näen taivaat avoinna ja Ihmisen Pojan seisomassa Jumalan oikealla puolella."
    57. Mutta he huusivat suureen ääneen, tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhdessä hänen kimppuunsa.
    58. He ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät hänet, ja todistajat riisuivat viittansa Saulus-nimisen nuoren miehen jalkojen juureen.
    59. Kun he kivittivät Stefanosta, tämä rukoili: "Herra Jeesus, ota minun henkeni."
    60. Lyyhistyen polvilleen hän huusi kovalla äänellä: "Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä!" Sen sanottuaan hän nukkui pois.
    RK

    Psalmissa 91 Herra lupaa: Minä olen hänen kanssaan ahdistuksessa.
    Näin kävi. Herra vapautti Stefanoksen, sillä hänen työtehtävänsä oli saatettu loppuun.
    Isä kiitos Jeesuksen nimessä Stefanoksesta, joka oli rohkea todistaja kuolemaansa asti.
    Sinä olet sama meille tänäänkin, sama Herra ahdoistustemme ja kärsimystemme keskellä, myös niiden, joilla on elämä tällä hetkellä seesteistä.

    Viimeisin muokkaaja hypomenoo; 26-12-17, 12:58.
    Minun sieluni riippuu sinussa kiinni,
    sinun oikea kätesi tukee minua.
    **Kuulun vapaaseurakuntaan.

    Kommentti


    • Room. 12:3
     Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.
     Minun sieluni riippuu sinussa kiinni,
     sinun oikea kätesi tukee minua.
     **Kuulun vapaaseurakuntaan.

     Kommentti


     • 1 Joh. 1
      Elämän Sana
      1. Mikä on alusta asti ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta.
      2. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille.
      3. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me julistamme myös teille, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa.
      4. Tämän me kirjoitamme, että ilomme olisi täydellinen.
      RK
      Minun sieluni riippuu sinussa kiinni,
      sinun oikea kätesi tukee minua.
      **Kuulun vapaaseurakuntaan.

      Kommentti


      • Room. 8:11
       Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

       Minun sieluni riippuu sinussa kiinni,
       sinun oikea kätesi tukee minua.
       **Kuulun vapaaseurakuntaan.

       Kommentti


       • Päivän Sana 30. joulukuuta 2017
        "Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne."
        Mark. 11:25-26 KR33/38

        Sotilas, palvelee Jeesuksen todistajana

        Kommentti


        • Kiitos Aksu tärkeästä Sanan paikasta.
         JEESUS sinua runsaasti siunatkoon nyt ja aina.

         Kun eilen tullen mennen ajelimme asuinpaikkakuntasi tienviitan ohitse siunaasin sinua mielessäni.
         Eräs toinenkin, kenties muitakin, jäi reittimme varrelle. Siunausta teillekin. Herra teidät tuntee.

         Kommentti


         • Jeesus sanoo: Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.Matt.11:28
          Sotilas, palvelee Jeesuksen todistajana

          Kommentti


          • Kiitos Sanasta. Tuota jaetta olen nyt viime päivinä toistanut ja uskonut.
           Minun sieluni riippuu sinussa kiinni,
           sinun oikea kätesi tukee minua.
           **Kuulun vapaaseurakuntaan.

           Kommentti


           • Alun perin julkaissut hypomenoo Katso viesti
            Kiitos Sanasta. Tuota jaetta olen nyt viime päivinä toistanut ja uskonut.
            Minä olen koko vuoden (erikoinen vuosi) , tuota Aksun laittamaa Päivän Sanaa, miettinyt ajatellut ja kiittänyt siitä. Herran luona on ollut ja on, hyvä olla. Paras paikka.

            Kommentti


            • Missä hypis ja Aksu?? Ei päivän Sanaa.
             Voisivatko modet kirjoittaa?

             Kommentti


             • Kommentti


              • Päivän Sana 6. tammikuuta 2018
               Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.
               Joh. 15:7 KR33/38

               Sotilas, palvelee Jeesuksen todistajana

               Kommentti


               • Amen. Amen.

                Kommentti

                Työstää...
                X