Ilmoitus

Supista
Ei tiedonantoja toistaiseksi.

Oppi kasteista

Supista
X
 • Suodatin
 • Aika
 • Näytä
Tyhjennä kaikki
uudet viestit

 • Oppi kasteista

  Heprealaiskirjeen kirjoittaja mainitsee monikossa
  opin kasteista.

  Alun perin julkaissut Hepr 6:1-2
  Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet
  ja edetkäämme täysi-ikäisyyteen,
  ryhtymättä uudestaan laskemaan perustusta:
  parannusta kuolleista teoista ja uskoa Jumalaan,
  oppia kasteista, kätten päällepanemisesta,
  kuolleiden ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta tuomiosta.
  Kristuksen opin alkeisiin siis kuuluu oppi kasteista.
  Raamattu puhuu siis monista eri kasteista.
  Tärkein niistä tapahtuu sinä hetkenä,
  kun me synnymme uudesti ylhäältä, Hengestä.

  Alun perin julkaissut (1 Kor 12:13) Paavali
  Sillä me olemme kaikki
  yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi,
  olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita,
  ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.
  Tuossa jakeessa mainitaan kaksikin eri asiaa.
  Mutta vesikasteesta siinä ei puhuta ollenkaan.
  Vaan samasta kasteesta, kuin tässä:

  Alun perin julkaissut (Mark 16:16) Jeesus
  Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu
  Näissä kohdin ei siis puhuta vesikasteesta.
  Sillä se ei pelasta siinä iankaikkisuusmielessä,
  mistä Jeesus tuossa lauseessa puhuu;
  eli kun Jeesus kirjaimellisemmin kääntäen sanoo, että

  uskova ja kastettu pelastuu,
  mutta ei uskova joutuu kadotukseen.
  Tämä jako kahteen ei siis tapahdu kastealtaalla, vaan siinä hetkessä,
  kun Israelin kansan lailla lähdemme pois orjuudesta, ulos Egyptistä.
  Silloin meidät kastetaan pilvessä.
  Eli juuri sinä hetkenä, kun me olemme tulleet osallisiksi Pääsiäislampaastamme,
  ja sitten kiireesti lähdemme liikkeelle, meidät on siirretty pilven alle.
  Sitten kyllä kuljemme myös meren läpi.
  Mutta ei siis ole sattuma, että Paavali mainitsee asiat tässä järjestyksessä:

  Alun perin julkaissut (1 Kor 10:1-2) Paavali
  Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä,
  että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi
  ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä.
  Kaste pilvessä ja kaste meressä ovat siis kaksi eri kastetta.
  Mutta näiden kahden kasteen lisäksi on kolme muutakin kastetta,
  yhteensä siis ainakin viisi kastetta.
  Kolmas kaste on kaste Pyhässä Hengessä,
  jolloin meidät puetaan Voimalla Korkeudesta:

  Alun perin julkaissut (Mark 1:8) Johannes kastaja
  Minä olen kastanut teidät vedessä,
  mutta Hän kastaa teidät Pyhässä Hengessä.
  Tämän lisäksi meidät kastetaan Tulessa.
  Tämä neljäs kaste polttaa meistä kuonan pois.

  Alun perin julkaissut (Matt 3:11-12) Johannes kastaja
  Hän kastaa teidät Pyhässä Hengessä ja tulessa.
  Hänellä on kädessään viskain,
  ja Hän puhdistaa puimatantereensa.
  Jyvät Hän kokoaa aittaansa,
  mutta ruumenet Hän polttaa sammumattomassa tulessa.
  Vielä on jäljellä yksi kaste,
  mikä ei ole mikään edellisistä.
  Kuuluisat Sebedeuksen pojat tulivat Jeesuksen luo
  ja ehdottivat jotakin. Jeesus antoi ymmärtää,
  että he pyysivät itse asiassa
  osallisuutta kärsimyksiin - kärsimyksiin upottamista.
  Viides UT:n esiintuoma kaste on siis kaste kärsimyksissä.

  Alun perin julkaissut (Mark 10:37-40)
  Niin he sanoivat hänelle:
  ”Anna meidän istua, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolellasi,
  sinun kirkkaudessasi”.

  Mutta Jeesus sanoi heille:
  ”Te ette tiedä, mitä anotte.
  Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, tahi tulla kastetuiksi sillä kasteella,
  jolla minut kastetaan?”

  He sanoivat hänelle:
  ”Voimme”.
  Niin Jeesus sanoi heille:
  ”Sen maljan, jonka minä juon, te tosin juotte,
  ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan teidätkin;
  mutta minun oikealla tai vasemmalla puolellani istuminen
  ei ole minun annettavissani,
  vaan se annetaan niille, joille se on valmistettu”.
  Aiheesta voi keskustella myös täällä
  καλαμος yksi ruoko suuressa kaislameressä, jota Tuuli huojuttaa.

 • #2
  Viisi eri kastetta

  1) Kaste PILVESSÄ

  Kaste, joka tapahtuu uudestisyntymisen yhteydessä, kun me synnymme Hengestä.
  Meihin on silloin puhallettu Elämän Henki.
  Tuossa hetkessä meidät on siirretty Pyhän Hengen pilven alle, me hengitämme Sitä ja elämme Siitä.
  Se uudistaa ja tekee eläväksi meidät. Meistä on tullut eläviä.
  Se ilmenee muun muassa siten, että me alamme hengittää.
  Ja sitten me hengitämme koko ajan. Rukoilemme ja huokailemme koko ajan.
  Jos lakkaamme hengittämästä, niin kohta jokainen solu meissä huutaa: Hengitä!!!


  2) Kaste VEDESSÄ/MERESSÄ

  Entinen hallitsijamme on näkyvällä tavalla jäänyt taaksemme.
  Se haudattiin vesimassojen alle.


  3) Kaste PYHÄSSÄ HENGESSÄ

  Astiamme upotetaan Pyhään Henkeen niin, että se myös täyttyy Pyhällä Hengellä.
  Emme enää vain Elä Pyhässä Hengessä, eli vaella tuon Pilven alla, jota hengitämme.
  Nyt me juomme Elävää Vettä pelastuksen kalliosta, jotta saamme voimaa vaellukseen.


  4) Kaste TULESSA

  Meidät upotetaan ahdistuksiin. Kuonat palavat pois.
  Meillä ei enää ole muuta kuin Kristus.
  Olemme kuin Sadrak, Meesak ja Abed-Nego tulisessa pätsissä.


  5) Kaste KÄRSIMYKSISSÄ

  Osallisuus Kristuksen kärsimyksiin
  καλαμος yksi ruoko suuressa kaislameressä, jota Tuuli huojuttaa.

  Kommentti


  • #3
   Viisi kastetta, joista yksi on ratkaisevan tärkeä

   Kaste mainitaan siis UT:n sivuilla monissa eri yhteyksissä,
   ja se merkitsee siis Jeesukseen uskovalle viittä eri asiaa.
   Ne ovat kaikki merkityksellisiä,
   mutta vain ensimmäinen on ratkaisevan tärkeä iankaikkisen pelastuksen kannalta.

   1) Kaste pilvessä, upottaminen tuohon pilveen,
   on tuo ratkaisevan tärkeä kaste.
   Vaelluksemme alkaa tuon pilven alla, sen varjossa.
   Tuo pilvi seuraa meitä sitten koko vaelluksemme ajan.
   Jos emme ole tuon pilven alla, emme ole matkalla ollenkaan.

   2) Jos taas emme kulje meren läpi,
   on vihollinen jatkuvasti kintereillämme.

   3) Jos emme täyty Elävästä Vedestä,
   me näännymme vaelluksen aikana.

   4) Jos emme käy tulen läpi,
   me emme puhdistu astiaksi jaloa käyttöä varten.

   5) Jos emme suostu kärsimyksen kasteeseen,
   emme voi olla soihtuna pimeässä maailmassa.

   Mutta ratkaisevan tärkeää on se,
   että meitä kutsutaan pois maailmasta ja tämän maailman jumalan otteesta
   niin läheiseen yhteyteen Jumalan kanssa,
   että me olemme kastetut eli upotetut Hengessä Kristuksen ruumiin jäseniksi.

   Jos sinulla ei ole oikeuksia keskustella tässä osiossa,
   voit keskustella aiheesta täällä.
   καλαμος yksi ruoko suuressa kaislameressä, jota Tuuli huojuttaa.

   Kommentti


   • #4
    Kaste Pilvessä, Meressä, Hengessä ...

    Minä ymmärrän kasteen meressä olevan eri tapahtuman
    kuin kasteen Pyhässä Hengessä
    ja myöskin eri tapahtuman kuin uudestisyntymisen Hengestä.

    Eli Israel oli jo jonkin aikaa vaeltanut Pyhän Hengen pilven alla,
    hengittänyt sitä ja siinä, ennenkuin Israel tuli Punaisen meren ääreen.
    Ja vasta nyt oli siis vuorossa kaste meressä.

    Ja vasta näiden kummankin kasteen (kaste pilvessä ja kaste meressä)
    jälkeen erämaataipaleella tuli eteen se hetki,
    jolloin Israel oli kuolemassa janoon,
    ja sille avautui Kalliosta vesilähde, ja Israel sai juoda ja täyttyä siitä.
    Tämä on mielestäni selvä esikuva kasteesta Pyhässä Hengessä.

    Messiaan kuolemaan he olivat kuitenkin upotetut tai kätketyt siitä hetkestä alkaen,
    kun he söivät Teurastetun Karitsan,
    kun heidän sydämensä oven pihtipieliin oli pirskotettu Hänen verensä.
    Tuota yön pimeyden hetkeä seurasi tietenkin heti aamun sarastus
    ja sitten piti todella kiireellä lähteä pois Egyptistä pilven alla vaeltaen.
    καλαμος yksi ruoko suuressa kaislameressä, jota Tuuli huojuttaa.

    Kommentti


    • #5
     Kaste tulessa

     Puhuessaan tulessa kastamisesta Johannes Kastaja
     kuvaili tuota kastetta puhdistamiseksi:
     Alun perin julkaissut Johannes Kastaja (Matt 3:11-12)
     Hän kastaa teidät Pyhässä Hengessä ja tulessa.
     Hänellä on kädessään viskain,
     ja Hän puhdistaa puimatantereensa.
     Jyvät Hän kokoaa aittaansa,
     mutta ruumenet Hän polttaa sammumattomassa tulessa.
     Ruumenet muodostuvat pääasiassa akanoista.
     Siis meitä ympäröivästä kovasta kuoresta.
     Jotta nisunjyvä erottuu, sitä pitää puida.
     Ja se, mikä irtoaa pois, sitten poltetaan tulessa.

     Tuo puiminen ja kuonan polttaminen
     on varmaan koko vaelluksemme ajan jatkuva prosessi.

     Jos savenvalaja haluaa tehdä astian erittäin jaloa käyttöä varten,
     hän voi murskata jo kerran poltetun astian, hienontaa sen,
     ja muovata siitä aivan uudenlaisen astian ja polttaa sen uudelleen.
     Ja hän voi tehdä sen monta kertaa.
     Mitä useammin tuo tehdään, sitä kestävämpi siitä tulee.
     καλαμος yksi ruoko suuressa kaislameressä, jota Tuuli huojuttaa.

     Kommentti


     • #6
      Kaste Kärsimyksissä

      Raamatusta löytyy selvästi uloskirjoitettuna käsitteet:
      - Kaste Pilvessä
      - Kaste Meressä
      - Kaste Hengessä
      - Kaste Tulessa
      mutta ei aivan suoraan ilmaisua
      - Kaste Kärsimyksissä.

      On kuitenkin selvää, että Jeesus viittasi lähestyviin kärsimyksiinsä ja kuolemaansa, kun Hän kysyi:
      Alun perin julkaissut Jeesus (Mark 10:38)
      Voitteko ... tulla kastetuiksi sillä kasteella,
      jolla Minut kastetaan?
      Jeesus oli tuohon hetkeen mennessä jo
      - syntynyt Hengestä
      - kastettu vedessä
      - kastettu Pyhässä Hengessä
      - ollut tulessa esimerkiksi paholaisen kiusattavana
      mutta silti Hän puhuu nyt kasteesta, jolla Hänet oli vielä kastettava.

      Ja samalla kasteella oli Sebedeuksen pojatkin tuleva kastetuiksi.
      Olemme osallisia Kristuksen kärsimyksistä.
      Vaikka Pää eli Kristus on nyt taivaassa,
      niin Kristuksen ruumis eli seurakunta on vielä alhaalla maan päällä
      ja joutuu edelleen kokemaan sen, kuinka se upotetaan kärsimyksiin.
      καλαμος yksi ruoko suuressa kaislameressä, jota Tuuli huojuttaa.

      Kommentti


      • #7
       Johanneksen kasteet

       Avauksessa esittelemieni viiden kasteen lisäksi
       ihan oma lukunsa ovat Johanneksen kasteet.

       1)
       Johannes kastoi ihmiset, kun he tunnustivat syntinsä.

       Alun perin julkaissut (Matt 3)
       Niinä päivinä Johannes Kastaja tuli ja saarnasi Juudean erämaassa.
       Hän sanoi:
       ”Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!”

       Hänen luokseen tuli paljon ihmisiä Jerusalemista
       ja kaikkialta Juudeasta sekä Jordanin ympäristöstä.
       Hän kastoi heidät Jordanissa, kun he tunnustivat syntinsä.

       Mutta nähdessään monien fariseusten ja saddukeusten tulevan kasteelle
       Johannes sanoi heille:
       ”Te kyykäärmeiden sikiöt,
       kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaa vihaa?
       Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy.
       Älkää luulko, että voitte sanoa:
       ’Onhan Abraham meidän isämme.’
       Minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille.
       Kirves on jo pantu puiden juurelle.
       Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
       Minä kastan teidät vedessä parannukseen,
       mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi.
       Minä en kelpaa edes kantamaan Hänen kenkiään.
       Hän kastaa teidät Pyhässä Hengessä ja tulessa.
       Hänellä on kädessään viskain, ja Hän puhdistaa puimatantereensa.
       Jyvät hän kokoaa aittaansa,
       mutta ruumenet Hän polttaa sammumattomassa tulessa.”
       2)
       Johannes kastoi Jeesuksen, mikä täytti kaiken vanhurskauden.

       Siihen aikaan Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen luo
       hänen kastettavakseen.
       Johannes kuitenkin esteli Häntä ja sanoi:
       ”Minä tarvitsen kasteen Sinulta – ja Sinä tulet minun luokseni!”
       Mutta Jeesus vastasi hänelle:
       ”Salli se nyt, sillä näin meidän sopii täyttää koko vanhurskaus.”
       Silloin Johannes suostui siihen.
       Johannes Kastaja ei siis ensin halunnut ollenkaan kastaa Jeesusta.
       Eihän synnitön voi mennä parannuksen kasteelle.
       Ei Hänellä ollut syntejä, mitä voisi tunnustaa,
       jonka jälkeen vasta Johannes Kastaja suostui kastamaan ihmiset.
       Mutta Jeesus sanoi jotain järisyttävää Johannes Kastajalle:
       Salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus.

       Siis ihmiset olivat tuoneet Jordanille syntinsä. Jeesus toi sinne Vanhurskautensa.
       Tuosta virrasta tuli ihmislle Elämän virta. Jeesukselle kuoleman virta.
       Ihmiset saivat saivat jättää syntinsä Jordanille.
       Jeesus tuli ja otti heidän syntinsä päälleen ja kannettavakseen.
       Näin täyttyi Vanhurskaus.
       Ei niin, että Jeesus olisi tullut vanhurskaammaksi.
       Vaan nyt meidätkin voidaan lukea vanhurskaiksi.
       Ja kun tämä kerran oli tapahtunut, niin Jeesus saattoi sanoa syntiselle:
       Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.

       Ennen kuin Jeesus oli kastettu
       ja Hän oli kasteessa ottanut päälleen koko maailman synnin,
       Hän ei antanut ihmisille syntejä anteeksi eikä parantanut sairaita,
       mutta nyt kun Hän oli kasteessa ottanut maailman synnin harteilleen,
       niin Hän kantaen itsessään synnin seuraukset,
       saattoi täyttäen kaiken Vanhurskauden
       antaa ihmisille heidän syntinsä anteeksi
       ja vapauttaa ihmiset synnistä ja sen seurauksista.

       Eli kun Johannes Kastaja oli kastanut Jeesuksen
       ja seuraavana päivänä saa nähdä Jeesuksen,
       niin Johannes Kastaja oikein huudahtaa ihmeissään,
       kun hänen silmänsä saavat nähdä jotain ihmeellistä:
       Katso! Jumalan Karitsa, joka kantaa maailman synnin.

       Tuo verbi on sellaisessa muodossa, että Hän jo tekee sen.
       Johannes Kastaja näki jotenkin ehkä ilmestyksen omaisesti
       Jeesuksen Jumalan Karitsana, joka oli ottanut päälleen
       ja kantoi koko maailman kaiken synnin.

       Eli Jeesuksen kasteen jälkeisenä päivänä
       koko maailman synti oli jo Jeesuksen kannettavana.
       Ja mitä sitten tapahtui. Henki vei Hänet erämaahan.

       Ei ole sattumaa, että Johannes Kastaja
       eli Jeesuksen edelläkävijä ja tienraivaaja oli Aaronin sukukuntaa.
       Sillä esikuva siitä, mitä tapahtui Jeesuksen kasteessa, kuinka vanhurskaus täytettiin,
       kuinka Hän otti päälleen maailman synnin, löytyy tästä:
       Ja Aaron laskekoon molemmat kätensä elävän kauriin pään päälle
       ja tunnustakoon siinä kaikki israelilaisten pahat teot ja kaikki heidän rikkomuksensa,
       olipa heillä mitä syntejä tahansa,
       ja pankoon ne kauriin pään päälle ja lähettäköön sen,
       sitä varten varatun miehen viemänä, erämaahan.


       Eli Johannes Aaronilaisena
       sai olla nyt täyttämässä tuon esikuvan mukaisesti sen,
       kuinka koko kansan synti pantiin kauriin päälle,
       ja vietiin sitten pois erämaahan.
       Kauriin päälle laitettiin meidän syntimme.
       Ja tuo kauris parka joutui ne sitten kantamaan erämaahan.

       Mutta sitten on toinen asia, joka tapahtui noin kolme vuotta myöhemmin.
       Jumalan Karitsa, meidän Pääsiäislampaamme,
       teurastettiin meidän syntiemme sovitukseksi:
       onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu

       Jeesus toteutti molemmat asiat.
       Hän otti meidän syntimme päälleen kantaakseen ne lopulta Golgatalle,
       jossa Hän kärsi niistä aiheutuvan rangaistuksen.
       Mutta Golgatalla Hänet tehtiin synniksi,
       ja Hän kuoli tuon synnin kera eli siis kertakaikkiaan kuoli pois synnistä,
       ja niin Hän vapautti meidät synnin vallasta.

       Meidän ei enää tarvitse elää synnille,
       me saamme antaa itsemmme Jeesukselle,
       kihlautua Hänelle, ja niin meistä tulee Kristuksen Morsian.
       καλαμος yksi ruoko suuressa kaislameressä, jota Tuuli huojuttaa.

       Kommentti

       Työstää...
       X