Ilmoitus

Supista
Ei tiedonantoja toistaiseksi.

EVANKELIUMI -Sana rististä

Supista
X
 • Suodatin
 • Aika
 • Näytä
Tyhjennä kaikki
uudet viestit

 • EVANKELIUMI -Sana rististä

  kts. myös muutama muu aiheeseen liittyvä topic, joiden nimet laitan tähän sitä, mukaa kuin postaan ne aloitukset tänne.

  1Kor 1:17-18 Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan - ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. (18) Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

  Mitä merkitsee sana rististä?

  (Mar 16:6) Mutta hän sanoi heille: "Älkää peljästykö; te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös; ei hän ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon he hänet panivat.

  (Rom 6:6) kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;

  (Gal 2:19) Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu,

  (Gal 6:14) Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle!

  Tässä "sanassa rististä" on Jumalan pelastava voima:
  "te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös; ei hän ole täällä".

  Ei Jumalan voima meille ole vain siinä, että Hän kuoli ja haudattiin. Vaan siinä, ettää me kuolimme yhdessä Hänen kanssaan, haudattiin yhdessä Hänen kanssaan ja että jo nyt saamme maistaa tulevaisen ajan voimia osallisuudessa Häneen Hänen ylösnousemuselämässään.

  Jo nyt saamme maistaa tulevaisen ajan voimia, ja sitten kerran täydellisyydessä. Maistaminen ja täyttymys ovat eri asia, vaikka saman ylösnousemuselämän voimasta on kysymys.

  Herramme Jeesuksen ristin kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. .... Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa.... (Gal 2:20)

  Elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto.

  Fil 1:19-21 Sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen Hengen avulla, minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niinkuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta.

  Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto.

  Koko evankeliumi kiteytettynä omin sanoin

  Esitän tässä omin sanoin evankeliumin- sanan rististä - sellaisena kuin se minulle on kirkastunut pitkän uskonelämäni aikana. Kiteytykseni on siis hyvin omakohtainen ja persoonallinen, ja heijastaa sitä, miten olen henkilökohtaisesti oppinut Kristusta tuntemaan käytännön elämässä.


  EVANKELIUMI:

  Sinä olet vanhurskautettu yksin armosta Kristuksen täytetyn työn perusteella. Sinä olet sovitettu ja orjuudesta vapaa. Sinä olet kuollut Kristuksessa. Vanha ihmisesi ei enää saa sinua hallita. Sinä olet ylösnoussut uuteen elämään Kristuksessa.

  Totuuden tunteminen (sydämessä tietäminen) tästä täytetystä työssä Kristuksessa on Jumalan voima, sinun sielullesi pelastukseksi. Jos otat vastaan tämän ILOSANOMAN, totuuden tunteminen (tieto sydämessä) vaikuttaa ja lahjoittaa sinulle siinä vastaanottamisessa USKON.

  Ja uskonkuuliaisuuden kautta Jumalan työ syvenee sinussa (meissä) ja Pyhä Henki muuttaa myös sinun (meidän) inhimillisen elämäsi, myös kokemusten tasolla so. sielusi. Sillä Jumala on Kristuksen kautta itse läsnä ilmestyvänä uskonkuuliaisuudessa. Siinä Jumala totuuden tuntemisen kautta vaikuttaa sinussa ja jokaisessa uskovassa sisäistä elämää, joka voittaa maailman.

  Gal 5:1 Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.

  Jaak 2:24 Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta.
  Jaak 2:18 .... minä teoistani näytän sinulle uskon.

  Uskonkuuliaisuus on jakamatonta uskoa toiminnassa. Kuuliaisuuden tekeminen (= uskon ja kuuliaisuuden jakaminen /erottaminen toisistaan) uskoa seuraaviksi teoiksi tekee niistä lain tekoja, ulkonaisia tekoja.
  (ajallinen erottaminen)

  Uskoon sisältyy kuuliaisuus Jumalan sisäiselle Hengen vaikutukselle.
  (iankaikkinen yhteenkuuluvuus)

  Uskon kuuliaisuus on elävää Hengen toimintaa niissä, jotka elävät turvaten armoon Kristuksessa.
  (iankaikkinen elämä, ajaton elämä)

  Loppukommentti

  Jätin edellisessä kiteytyksessä erityisemmin painottamatta joitakin koko evankeliumin kohtia, kuten sitä että
  • Jeesus on sekä pelastaja synnistä ja
  • parantaja sairauksista, ja sitä että
  • Jeesus on Pyhällä Hengellä täyttäjä, jotta meillä olisi voima korkeudesta palvella Häntä maailman keskellä. (Sen sijaan että edelleen eläisimme maailman tavoin itsellemme, emmekä Herralle.)
  • Jeesuksen toista tulemusta en nostanut esille. Mutta sekin kuuluu koko evankeliumiin.


  Nämä kaikki em. sisältyvät Jeesuksen täytettyyn työhön, ja tulevat meidän osaksemme Hänen persoonansa kautta, kun Hän saa uskossa olla läsnä elämässämme so. "Kristus meissä, kirkkauden toivo".

  Kristikunnan yksi suurimmista virheistä on erottaa Jeesuksen persoona, ilmestyvä läsnäolo ja Hänen työnsä hedelmät toisistaan. Vain sen kautta että ristin työ on avannut meille tien Kristuksessa elämään henkilökohtaisessa yhteydessä Isään, voi Hän asua meissä ja hallita.

  Ja siinä Pyhä Henki voi kirkastaa Kristusta elämämme kautta, sillä silloin elämämme on Jumalasta syntynyttä ja Hänestä ulos virtaavaa elämää. (vrt. Daniel: tulivirta, joka lähti Jumalasta)

  HUOM: Elämä on ensisijaisesti Jumalan eläväksitekevä elämä ja sen voima sisäisesti meissä, jotka uskomme. Iankaikinen elämä meissä vaikuttaa uskonelämän ilmenemistä ulospäin luonnollisten asioiden keskellä ja välityksellä.
  Olen Jeesuksen oma ja rakastan Häntä. - Pyydän saada palvella Häntä, Herraani.
  Kuulun Espoon helluntaiseurakuntaan. Kotisivuni http://samuelinsivut.net/

 • #2
  Lainaan tähän kommentini toisesta samaa aihetta lähestyvästä ketjusta,
  kun siinä tulee esille yksi erittäin tärkeä näkökohta siitä, kuinka sanojen merkitys tulee aina selvittää sanan käyttöyhteyden perusteella.

  Täsmälleen samalla sanalla on aivan eri merkityssisältö riippuen siitä otetaanko sana irti käyttöyhteydestään, vai luetaanko se elimellisenä osana kontekstiaan. - Vai luetaanko sana aivan toiseksi ajatellussa kontekstissa (esim. lukijan päässä olevassa aivan toisessa viitekehyksessä, ajattelumallissa).


  Ei teloituspuussa ole mitään voimaa, mutta sanomassa mitä sillä tapahtui on voima.
  Ristiin uskominen amulettina tms. on taikauskoa.
  Alun perin julkaissut SAMUEL Katso viesti

  Tämä on totta.

  Mutta kun sanotaan "Sana rististä" tarkoittaen Jeesusta ja Hänen ristintyötään, niin sanan merkitys johtuu siitä kontekstista ja tarkoituksesta, jossa sanaa käytetään.

  Tämä sanojen merkityksen luonne unohtuu aina silloin, kun sana irrotetaan käyttöyhteydestään, käyttötilanteestaan, ja siis siitä kuka sanoo, ja kenelle sanoo, missä yhteydessä (mm. tilanteessa) ja missä tarkoituksessa.

  Samasta aiheesta tein eilen aloituksen täällä.
  Viimeisin muokkaaja SAMUEL; 24-02-13, 18:08.
  Olen Jeesuksen oma ja rakastan Häntä. - Pyydän saada palvella Häntä, Herraani.
  Kuulun Espoon helluntaiseurakuntaan. Kotisivuni http://samuelinsivut.net/

  Kommentti

  Työstää...
  X