Ilmoitus

Supista
Ei tiedonantoja toistaiseksi.

Nikolaiittain oppi

Supista
X
 • Suodatin
 • Aika
 • Näytä
Tyhjennä kaikki
uudet viestit

 • Nikolaiittain oppi

  Jeesus vihaa nikolaiittain oppia. Jeesus ei vihaa Pontius Pilatusta, joka tuomitsi hänet kuolemaan eikä Jeesus vihaa niitä roomalaisia sotilaita, jotka lävistivät hänet nauloilla, mutta nikolaiittain oppia hän vihaa. Siksi tähän asiaan on suhtauduttava hyvin vakavasti.

  Ilmestyskirja:
  2:6 Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja, joita myös minä vihaan.
  2:15 Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista.

  Nikolaiittain oppia on käsitelty täällä viime vuosina muutaman kerran ja kyllä pitäisi asian olla jo selvä kaikille. Tuo oppi tarkoittaa sitä, että seurakunnan tasa-arvoiset jäsenet jaettiin pappeihin ja maallikoihin ja papeilla vain oli oikeus sen jälkeen lukea tai tulkita Raamattua seurakunnassa. Maallikot ajettiin ulos seurakunnan toiminnasta. Samalla menetettiin paljon armolahjoja, joita niillä ihmisillä oli. Jeesus sanoi opetuslapsille, että "te olette veljiä keskenänne" ja hän käski heitä olemaan yhtä seurakunnassa, hän ei jakanut opetuslapsia kasteihin.

  Tästä aiheesta voi lukea internetistä esim. seuraavista osoitteista. Asia kannattaa opiskella kunnolla sillä katolinen kirkko ja muut papit tekevät kaikkensa hämärtääkseen totuuden tästä asiasta. Katoliset sivustot eivät ole luotettavia tämän asian eikä muidenkaan osalta. Katolinen kirkko yrittää opetuksessaan sekoittaa Bileamin opin ja nikolaiittan opin toisiinsa ja tällä tavalla sumentaa totuuden nikolaiittain opista. Ne eivät ole sama oppi.

  http://answers.yahoo.com/question/in...0164219AAFfoIg
  http://www.churchrestoration.org/tea...E%20CHURCH.htm

  Nikolaiiittain opista ja Jeesuksen vihasta sitä kohtaan seuraa luonnollisesti, että Jeesus ei ole koskaan asettanut yhtään pappia tai seurakunnan johtajaa tai ykkössaarnaajaa seurakuntaan. Tämä on hyvin kiusallinen totuus katolisten ja muidenkin pappien kannalta. Jeesus vihaa pappeja, jotka kulkevat nokka pystyssä ja liperit kaulassa ja korottavat itsensä muiden seurakuntalaisten ja Jumalan Sanan yläpuolelle. Sellaista esimerkkiä Jeesus ei antanut opetuslapsilleen eikä Uudessa Testamentissa missään ole sanottu, että seurakuntaan pitäisi asettaa pappi tai pappeja. Koko seurakunta muodostaa papiston.

  Tutkikaa ihmiset, mitä nikolaiittain tarkoittaa sillä selvästi on havaittavissa, että tieto tästä asiasta vähenee koko ajan.

  Pappisorganisaatio seurakunnissa on inhimmillistä perua, se perustuu ihmissääntöihin ja määräyksiin. Se ei perustu Jumalan Sanaan. Jeesus asetti seurakuntansa armovirkojen ja armolahjojen varaan mutta niiden ei sallita toimia pappiskomentoisessa seurakunnassa. Esim.luterilaisessa kirkossa erotettiin pappi, jos hän joskus 70-luvulla puhui kielillä saarnansa aikana.

  Pappisorganisaatio on korottanut itsensä Jumalan Sanan yläpuolelle ja se on siis perusluonteeltaan antikristillinen, se haluaa syrjäyttää Kristuksen seurakunnan johdosta. Tämähän näkyy hyvin selvästi katolisessa kirkossa, jossa paavi on koroittanut itsensä Jumalan sijaiseksi maan päällä, vaikka Jumala ei ole koskaan ilmoittanut, että hän tarvitsee sijaisia maan päällä.

  Oletko koskaan kuullut, että virkapappien kautta olisi tullut ihmisiä uskoon? Onko katolisen paavin kautta tullut koskaan ihmisiä uskoon? Eipä ole tullut vaan aina ovat olleet herätysliikkeet asialla, kun joku on tullut uskoon. Joskus pappikin on voinut tulla uskoon herätysliikkeen kautta ja hän voi silloin julistaa Jumalan Sanaa,mutta sellaiset papit alkavat olla harvassa.

  Minulle on ollut suuri helpotus, kun olen tajunnut, että ei Jeesus ole asettanut mitään pappisorganisaatiota seurakuntaan. Papit ovat niin kuivia ja hengettömiä, että eihän sellaiset voi olla Jumalan palvelijoita, ihmisten asettamia byrokraatteja he vain ovat.

  Helluntailaisillakin on ne omat kastinsa - ensin lähetyssaarnaajat, sitten ykkössaarnaajat, sitten vanhemmistoveljet, sitten laulajat, soittajat, rumpalit ja hyppy-ylistäjät ja lopuksi tulee tavallinen rupusakki, jonka tehtäväksi jää kustantaa koko leikki. Selviä oireita nikolaiiittain opista. Liperitkin voivat olla kaulassa symbolisesti, vaikka niitä ei varsinaisesti näkyisikään.

  Armovirat eivät pääse toimimaan pappisjohtoisessa seurakunnassa. Turha on ihmetellä, miksi ihmiset eivät pelastu tai miksi sairaat eivät parannu. Turha on ihmetellä, miksi seurakunnissa ei ole profeettoja tai parantajia tai opettajia tai kieltenselittäjiä. Pappisjohtoinen antikristillinen kirkko ei hyväksy mitään aitoa hengellistä elämää.

  1. Kor 12:7 Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.
  12:8 Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta;
  12:9 toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä;
  12:10 toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.
  12:11 Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.

  1 Kor 12:27 Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä.
  12:28 Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.
  12:29 Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja?
  12:30 Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?

  Ef 4:10 Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.
  4:11 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,
  4:12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,
  4:13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
  4:14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
  4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

  Seurakunnan profeetat, opettajat ja vanhemmistoveljet ovat tietysti tavallisia veljiä, heilläkään ei ole syytä korottaa itseään toisten yläpuolelle. Jeesus ei ole asettanut ketään yksittäistä ihmistä seurakuntaan toisten uskovaisten yläpuolelle tai auktoriteetiksi muille. Seurakunnan kokous ja vanhemmisto ovat eräänlaisia auktoriteettejä mutta ne eivät muodostu vain yhdestä ihmisestä. Kristus on seurakunnan pää eikä seurakunnan johtajan virkaa ei ole edes mainittu Raamatussa, koska se virka kuuluu Jeesukselle. Jeesus elää, ei hän ole kuollut.
  Itsenäinen helluntailainen, uudestisyntynyt kristitty, pieni Jumalan lapsi, Jeesuksen Kristuksen orja

 • #2
  ehkä Jeesus antoi sen henkien erottamisen armolahjan juuri sille vähäpätöiselle takapenkin lämmittäjälle. mutta koska hän ei ole mitään niin hän ei saa ääntään kuuluville. → 1. Kor. 12:26

  Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa;

  eli koska vähäinen kärsii, kärsii sen seurauksena koko srk

  Kommentti


  • #3
   Uudessa Liitossa ole papinvirkaa. Papinvirka kuului VT:n seurakunnalle. Uudessa Liitossa Jumala ei ole
   asettanut erillistä papistoa itsensä ja uskovien välille. On vain yksi Ylimmäinen pappi, ihminen Messias
   Jeshua (1Tim. 2:5) ja Hänen ruumiinsa, seurakunta papistona.

   Sana כמרות (kamruut) papinvirka; papin toimialue (כ 20 + מ 40 + ר 200 + ו 6 + ת 400) on lukuarvoltaan 666.
   Sanasta כמר (komer) kristitty pappi, vrt. כהן (koheen) pappi, joka on Aaronin sukujuurta.

   1Piet 2:5: "rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan
   hengellisiä uhreja, jotka Jeshuan Messiaan kautta ovat Jumalalle mieluisia" ja
   Ilm 1:6: "... tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen...".

   UT:ssa mm. Ef. 4:11:ssä näemme, että seurakunnassa on "virkoja": "hän antoi muutamat apostoleiksi,
   toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi", mutta nämä virat eivät ole
   nykyään käytännössä olevien tapojen mukaisia papinvirkoja.

   Kommentti


   • #4
    Jeesus on varoittanut suorasanaisesti :

    Nikoliittain opista

    ja

    Isäksi kutsumisesta, ketään, ilman isä-suhdetta.


    kumipikin on ollut Roomalaiskatoliselle kirkolle samaa kuin olisi käskenyt niitä noudattamaan. Sama koskee toista käskyä.

    Näin voisi jäädä ja antaa olla, mutta kun asian nostaa esille, helluntailiikkeessäkin on "siipi" jossa "ymmärretään" ja hyväillään kaikkia kolmea Raamatunvastaista oppia.

    Ymmärrän, että ymmärretään, miksi Jumalan Seurakunnan ulkopuolella näin tapahtuu. Ymmärrän minäkin, aivan erinomaisesti ja ymmärrän myös, että se tapahtuu ei Ylhäältä tulevan tiedon vaikutuksesta vaan alhaalta. Eli mitään riitaa Raamatun ulkopuolisista opeista ei tulisi, ellei niiden kanssa alotettaisi keskustelua, että kuinka paljon niissä on hyväksyttävää.

    Nikoliittain oppi on suorassa yhteydessä seurakunnan ulkopuolella, maailman yliopistojen jumaluusopillisissa tiedekunnissa opiskelun kanssa. Olletikkin, koska TM't ja TT't(?) eivät ole tuonneet mitään muuta panostusta helluntailiikkeen veljesyhteyteen kuin kirkollistumisen.
    "Kirkollistumisen" (toivon, että termi on riittävän valaiseva kaikille) oireita luin jo vuonna 2008, Arto Hämäläisen, kirjoituksesta "Euroopan helluntalaisuus pyrkii järjetäytymään". En ollut tuolloin vielä tuntenut nahoissani kirkokunnaksi järjestäytymispyrkimyksiä Suomessa. Tiesin kyllä, että "käärmettä oli alettu pyssynpiippuun ajamaan".

    Tällä ja nikoliittain opilla on sikäli yhteyttä, että kaikki, joilla oli "piispallisia" pyrkimyksiä "syvensivät" Sanan tuntemusta kehätiedon kautta, luterilaisen mallin mukaisesti.

    Tuossa edelläviittaamassani tiedotuksessa oli mm. "Kaikissa näissä maissa samoin kuin ylimalkaan Euroopassa helluntailiikkeet ovat käyttäneet kirkkokuntarakennetta hyväkseen." Minua kyllä kauhistuttu jo silloin tuo suora nikoliittain opin suositus. Myönteisenä koin kuitenkin sen, että tiedotuksen tai artikkelin asiat ja väitteet oli koottu tarkoitushakuisesti ja väärin perustein yhteen, eli artikkelin tiedoilla ei ole mielestäni ollut pitkät jäljet. Toivon näin ainakin.

    Kommentti


    • #5
     Timoteus kirjoittaa:
     "Oletko koskaan kuullut, että virkapappien kautta olisi tullut ihmisiä uskoon? Onko katolisen paavin kautta tullut koskaan ihmisiä uskoon? Eipä ole tullut vaan aina ovat olleet herätysliikkeet asialla, kun joku on tullut uskoon. Joskus pappikin on voinut tulla uskoon herätysliikkeen kautta ja hän voi silloin julistaa Jumalan Sanaa,mutta sellaiset papit alkavat olla harvassa."


     Olen kuullut hyvin monen ihmisen tulleen uskoon esim. ev. lut. seurakuntien rippikolululeireillá, joita ovat vetáneet virkapapit ja virkanuorisonohjaajat.
     Tiedán tapauksia, ettá Jumalan antaman etsikkoajan aikana synninhátáán tullut henkiló on mennyt luteril. virkapapin luo saamaan opastusta uudestisyntymástá, ja henkiló on tullut uskoon.
     Tulin itse uskoon ev. lut.virkapapin kirjoittaman kirjan heráttámán synninhádán, helvetinpelon, pelastuksen toivon ja armonkokemuksen vaikutuksesta, jolloin Jeesus tuli asumaan sydámeeni.

     Pappi tai evankelista tai saarnaaja tai diakonissa tai opettaja ei tosin anna kenellekáán uskoa eiká uudestisynnytá hántá, vaikka kuuluisi mihin hyvánsá uskonsuuntaukseen.
     En usko, ettá Jumala luokittelee uskonsuuntauksia, herátysliikkeitá, kirkkoja tai muita ihmisten kehittámiá uskomisjárjestelmiá paremmuusjárjestykseen sen mukaan, missá ihmisiá eniten tai oikeimmalla tavalla tulisi uskoon.
     Uskoon tullaan vain Jeesuksen kutsusta ja Pyhán Hengen voimasta.
     "Golgatan veressä voima on, voima niin siunattu, verraton."

     Kommentti


     • #6
      On vain oletus, että nikolaiittain oppi viittaisi erillisen pappissäädyn muodostumiseen alkukirkon aikana ja/tai niin kutsuttuun hengelliseen "kirkko"hierarkiaan.

      Yleisempi käsitys on, että kyseessä on oppi, joka erotti ihmisen ruumiin ja hengen tavalla, joka johti kristittyjen moraalittomaan elämiseen ja käyttäytymiseen. Sen opin mukaan ihminen saattoi ruumiillaan tehdä syntiä, mutta hänen henkensä kuitenkin säilyi puhtaana ja synnittömänä. Nikolaiittain opin juuret ovat sen aikaisessa hellenistisessä ajattelussa, joka teki jyrkän jaon "hengellisen" ja "ruumiillisen" välillä. Oppi oli voimakkaasti mukana myös gnostilaisessa ajattelussa. Nikolaiittain oppi ja "Bileamin oppi", joihin molempiin Jeesus viittaa Ilmestyskirjan alussa, ovat ilmeisesti sama asia.

      Ilmestyskirja 2:6 Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja, joita myös minä vihaan.

      Ilmestyskirja 2:14 Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.

      Ilmestyskirja 2:15 Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista.

      Jos tuo "Niin on myös ..." viittaa edelle, jakeeseen 14, ja tarkoittaa "Samalla tavalla sinulla on siellä (Huutoos ekheis kai sy ...) myös niitä, jotka pitävät kiinni nikolaiittain opista ..." niin asia on selvä. Rakenne alkukielessä ei kuitenkaan ole ihan yksiselitteinen.

      Nikolaiittain oppiin viittaavat myös Pietari ja Juuda:

      2. Pietarin kirje:

      2:1 Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.
      2:2 Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi;

      Juuda:

      1:11 Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niinkuin Koora!
      1:12 He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä,
      1:13 rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu.


      Koska kyseessä siis oli oppi, joka suoranaisesti salli karkean synnin teon ja haureellisen käyttäytymisen, niin Jeesus sanoi, että Hän nimenomaan "vihaa nikolaiittain tekoja", Ilm. 2:6.

      On totta, että Uudesta testamentista emme löydä mainintaa mistään "uusitestamentillisesta pappissäädystä" ja siellä esitetty seurakuntamalli on hyvin yksiselitteisen ei-hierarkinen. Väittäisin kuitenkin, että "nikolaiittain opissa" ei liene kuitenkaan kyse siitä asiasta. Pelkästään Uuden testamentin teksteillä asia on joka tapauksessa hyvin vaikea perustella.

      Greenis
      Viimeisin muokkaaja Greenfield; 21-08-11, 16:49.

      Kommentti


      • #7
       Juu minäkin olen saanut Raamatusta kuvan että on kyse tavalla tai toisella kyse opetuksesta mikä alkaa sallia siveettömyyttä seurakunnassa.
       Sinällään se tulee lähemmäs todellisuutta kuin voisi arvata.
       Jumalan sana porautuu aina ihmissydämeen ja tuo esiin totuuden.
       Viimeisin muokkaaja Mace; 21-08-11, 16:52.

       Kommentti


       • #8
        Alun perin julkaissut Timoteus Katso viesti
        Katolinen kirkko yrittää opetuksessaan sekoittaa Bileamin opin ja nikolaiittan opin toisiinsa ja tällä tavalla sumentaa totuuden nikolaiittain opista. Ne eivät ole sama oppi.
        Ilm 2:14 Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.
        2:15 Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista.

        Tuo sanamuoto kertoo selvästi, että Jeesus puhuu kahdesta eri opista, toinen on haureuden harjoittaminen eli Bileamin oppi ja toinen on nikolaiittain oppi eli kastijako seurakunnassa.
        Viimeisin muokkaaja Timoteus; 21-08-11, 17:05.
        Itsenäinen helluntailainen, uudestisyntynyt kristitty, pieni Jumalan lapsi, Jeesuksen Kristuksen orja

        Kommentti


        • #9
         Alun perin julkaissut Soltero Katso viesti

         Olen kuullut hyvin monen ihmisen tulleen uskoon esim. ev. lut. seurakuntien rippikolululeireillá, joita ovat vetáneet virkapapit ja virkanuorisonohjaajat.
         Olen minäkin kuullut mutta silloin ne papit ovat itse olleet uskossa, ovat tulleet uskoon jonkin herätysliikkeen kautta.
         Itsenäinen helluntailainen, uudestisyntynyt kristitty, pieni Jumalan lapsi, Jeesuksen Kristuksen orja

         Kommentti


         • #10
          Alun perin julkaissut Timoteus Katso viesti
          Ilm 2:14 Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.
          2:15 Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista.

          Tuo sanamuoto kertoo selvästi, että Jeesus puhuu kahdesta eri opista, toinen on haureuden harjoittaminen eli Bileamin oppi ja toinen on nikolaiittain oppi eli kastijako seurakinnassa.

          Edellä jo kirjoitin, että ei kerro selvästi. Emme nimittäin tiedä, viittaako kreikan Huutoos ekheis kai sy ... suoraan taaksepäin jakeeseen neljätoista. Voi nimittäin hyvinkin viitata.

          Greenis

          Kommentti


          • #11
           Alun perin julkaissut Timoteus Katso viesti
           Olen minäkin kuullut mutta silloin ne papit ovat itse olleet uskossa, ovat tulleet uskoon jonkin herätysliikkeen kautta.
           Minun tietámissáni tapauksissa ko. papit eivát ole tulleet uskoon missáán ulkopuolisissa herátysliikkeissá, vaan he ovat tulleet uskoon luterilaisina.
           "Golgatan veressä voima on, voima niin siunattu, verraton."

           Kommentti


           • #12
            Aika kattavan selvityksen nikolaiittain opista voi lukea, jos on aikaa ja osaa toista kotimaista.

            Greenis

            Kommentti


            • #13
             Alun perin julkaissut Greenfield Katso viesti
             Edellä jo kirjoitin, että ei kerro selvästi. Emme nimittäin tiedä, viittaako kreikan Huutoos ekheis kai sy ... suoraan taaksepäin jakeeseen neljätoista. Voi nimittäin hyvinkin viitata.

             Greenis
             Suomalainen sanamuoto kertoo ainakin selvästi niin, kääntäjät ovat käsittäneet asian niin. Tästä aiheesta on olemassaenemmänkin tietoa internetissä ja muutenkin seurakunnissa, varsinkin englanninkielisessä maailmassa. Vuosia sitten kahlasin enemmän läpi internettiä mutta enää en jaksa.

             Erittäin omituinen on sellainen tulkinta, että Jeesus puhuisi haureuden harjoittamisesta noin lyhyessä tekstissä kahdella eri nimityksellä.
             Itsenäinen helluntailainen, uudestisyntynyt kristitty, pieni Jumalan lapsi, Jeesuksen Kristuksen orja

             Kommentti


             • #14
              Jos käymme läpi englanninkielisiä käännöksiä, niin siellä asia on esitetty juuri niin kuin kirjoitin. Otamme taas vaikkapa esimerkkinä (hyvin sanatarkan) Amplified -käännöksen:

              14 Nevertheless, I have a few things against you: you have some people there who are clinging to the teaching of Balaam, who taught Balak to set a trap and a stumbling block before the sons of Israel, [to entice them] to eat food that had been sacrificed to idols and to practice lewdness [giving themselves up to sexual vice].

              15 You also have some who in a similar way are clinging to the teaching of the Nicolaitans [those corrupters of the people] which thing I hate.


              Huomaamme että laajalle levinnyt ja kunnioitettu Amplified -kin esittää, että jakeet 14 ja 15 puhuvat ihan samasta asiasta.

              Mutta saahan sitä toisaalta papeista ja pappissäädystä keskustella. En minäkään ole Uudesta testamentista löytänyt "pappeja" (paitsi viittauksena tulevaan aikaan). Eikä siellä ole mitään viittausta hierarkisiin rakenteisiin, eli siihen, että paikallisseurakunnan yläpuolella olisi jokin "elin", jolla olisi määräysvalta seurakunnassa. Seurakunnat olivat siis jyrkän itsenäisiä.

              Kauas on siis ajauduttu. Se on ihan totta.

              Greenis

              Kommentti


              • #15
               Aikaisemmin löysin internetistä sellaisen sivun, jossa selitettiin, että alkuseurakunnan perimätiedon mukaan nikolaiittain oppi tarkoittaa nimenomaan kastijakoa pappeihin ja maallikoihin.
               Itsenäinen helluntailainen, uudestisyntynyt kristitty, pieni Jumalan lapsi, Jeesuksen Kristuksen orja

               Kommentti

               Työstää...
               X