Ilmoitus

Supista
Ei tiedonantoja toistaiseksi.

Opetusta mm. Israelin erityisasemasta ja sille kuuluvista lupauksista

Supista
X
 • Suodatin
 • Aika
 • Näytä
Tyhjennä kaikki
uudet viestit

 • #46
  Alun perin julkaissut Roope Katso viesti

  No ei kai nyt sentäs noin.

  15 Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.
  Markus 16
  Tuonhan Jeesus sanoi uhrikuolemansa jälkeen.
  Silloin juutalaiset olivat jo hylänneet ja antaneet Hänet ristiinnaulittavaksi.
  Silloin evankeliumi kuului jo pakanoillekin.

  Mutta maan päällä vaikuttamisensa alussa Jeesus valitsi 12 opetuslasta julistamaan
  evankeliumia vain juutalaisille.
  Hänhän kielsi heitä menemästä
  pakanoiden joukkoon, vaan ainoastaan Israelin huoneen kadonneiden lampaiden luo.
  (Matt. 10: 1-7)


  "Golgatan veressä voima on, voima niin siunattu, verraton."

  Kommentti


  • #47
   No tuossa Jeesus puhuu opetuslapsilleen, ennen ristiinnaulitsemista.

   10 Mutta sitä ennen on evankeliumi julistettava kaikille kansoille.
   Mark.13

   Kommentti


   • #48
    Alun perin julkaissut Roope Katso viesti
    No tuossa Jeesus puhuu opetuslapsilleen, ennen ristiinnaulitsemista.

    10 Mutta sitä ennen on evankeliumi julistettava kaikille kansoille.
    Mark.13
    Tietenkin Jeesus Jumalan Poikana tiesi tulevat tapahtumat.
    Onhan ne kaikki profetoitu Vanhan Testamentin kirjoituksissa.
    "Golgatan veressä voima on, voima niin siunattu, verraton."

    Kommentti


    • #49
     No ei Jeesus ollut Kaikkitietävä, niin kuin Jumala on.

     32 Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä edes Poika, ei kukaan muu kuin Isä.
     Markus 13

     Eniveis, puutuin vaan siihen väitteeseesi, että vasta Paavalista alkoi evankeliumin julistus pakanoile. Kyllä tämä tehtävä annettiin jo opetuslapsille.

     Kommentti


     • #50
      Alun perin julkaissut Roope Katso viesti
      No ei Jeesus ollut Kaikkitietävä, niin kuin Jumala on.

      32 Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä edes Poika, ei kukaan muu kuin Isä.
      Markus 13

      Eniveis, puutuin vaan siihen väitteeseesi, että vasta Paavalista alkoi evankeliumin julistus pakanoile. Kyllä tämä tehtävä annettiin jo opetuslapsille.
      Tietenkin Jeesus oli Jumala jo ihmisen hahmossa eläessään.

      Jeesus nimenomaan kielsi opetuslapsiaan evankelioimasta
      pakanoita, esim. samarialaisia. (Matt. 10:5)
      Vasta ristintyönsä jälkeen Hän lähetti seuraajansa kertomaan evankeliumi koko maailmalle,
      jotta Jumalan iankaikkiset suunnitelmat toteutuisivat.
      "Golgatan veressä voima on, voima niin siunattu, verraton."

      Kommentti


      • #51
       Alun perin julkaissut Soltero
       Kuuntelin juuri viimeisenkin osan tästä Villikan hienosta raamattutuntisarjasta.

       Viimeinen puhe kertoi tuhatvuotisen valtakunnan rajoista, asukkaista, olosuhteista ja elämänmenosta.
       Vaikka Villikan näkemys Israelin kansan ja seurakunnan kohtaloista tulevaisuudessa ei ole
       samanlainen kuin kaikilla muilla,
       hän perustelee tulevat tapahtumat niin johdonmukaisesti
       Jumalan Sanalla, että minulta hävisi monta epäselvää asiaa ja epäilyksiä haihtui pois.

       Näissä puheissa on paljon ylösnousemususkoa ja pelastusvarmuutta vahvistavaa opetusta.
       Suosittelen kaikille.
       En oikein tiedä mihin tai kenen viestiin vastaisin.

       Suosittelisin tutustumaan Tuomo Läntelän hermeneuttiseen tutkimukseen "Hartonen ja tempauksen sotereologia"
       http://www.academia.edu/9371715/Hart...n_soteriologia

       Villikka on Vilho Hartosen vävy ja hän on omaksunut ainakin merkittävän määrän appensa lopunaikanäkemyksiä.

       Tuo tutkielma kannattaa lukea siinäkin mielessä, että ymmärtää, ettei helluntaiherätyksessä ole oltu lähimainkaan samaa mieltä kaikesta lopunaikaan liittyen.
       Se, kenellä on ollut Ristin Voiton päätoimittajuus on varmaankin aika paljon rajannut sitä mitä on päästetty kaiken kansan nähtäväksi.


       Tutkielmassa esiintyy myös jonkin verran tekstiä siitä miten dispensationalismi on kehittynyt nykymuotoonsa alkaen vaikkapa lähtökohdasta Isän aikakausi, Pojan aikakausi ja Pyhän Hengen aikakausi. Myöhemmin on sitten päästy seitsemään aikakauteen.
       Noin niin kuin esimerkiksi.
       Tässä muutama poiminta tutkielmasta:

       "Dispensaatiot huomioivalle Raamattu on sen sijaan helposti ymmärrettävä. Esimerkiksi Raamatun neljä evankeliumia kuuluvat vielä lain aikakauteen,
       minkä vuoksi vuorisaarnan sanoma ei kuulu armokauden seurakunnalle, vaikka se voikin ammentaa siitä moraalista viisautta.36 Kirjaimellisen raamatuntulkinnan
       ja dispensaatioiden selvittämisen lisäksi metodiin kuuluu Israelin ja seurakunnan selkeä erottaminen toisistaan ja käsitys, että seurakunnan aika on
       jälkeenpäin tehty yllätyksellinen lisäys Jumalan suunnitelmissa.37 Seurakunnan lyhyt aika alkaa helluntaina ja päättyy tempaukseen. Tuoksi ajaksi Jumala on
       väliaikaisesti keskeyttänyt suunnitelmansa Israelin suhteen. Seurakunnan dispensaatio oli mysteeri, jonka vasta Paavali paljasti – sitä ei Vanha testamentti
       nähnyt.38 Hartonen korostaa teoksessaan varsinkin Israelin ja seurakunnan eroa. Hän tuo myös esille seurakunnan olemassaolon yllätyksellisyyden opettamalla,
       että Jeesus olisi halunnut perustaa valtakuntansa maan päälle jo ensimmäisen tulemisensa yhteydessä."

       "Lopuksi nostetaan Hartosen teoksesta esille lainauksia, josta käy esille seurakunnan yllätyksellisyys (sen aika on jälkeenpäin tehty yllätyksellinen lisäys Jumalan
       suunnitelmissa) ja se, kuinka seurakunnan dispensaatio on mysteeri, jonka vasta Paavali paljastaa. Hartonen painottaa, että Jeesus olisi halunnut perustaa tuhatvuotisen valtakunnan jo maan päällä eläessään tai viimeistään
       helluntaina."

       (oma kommenttini Raamatun jakein:
       Matt. 10:34 Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.
       Luuk. 17:20 Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä".)

       Kommentti


       • #52
        Ja tässä lisää lainauksia ko. tutkielmasta:

        "Jumalan lasten jakaminen kahteen eriarvoiseen ryhmään tulee esille Hartosen väitteessä, etteivät läheskään kaikki uskoa tunnustavat ole valmiita eivätkä kelpaa
        ylöstemmattaviksi ensimmäisen ylösnousemuksen yhteydessä ennen seitsemän vuoden vaivanaikaa (s 81). Perusteluksi hän tarjoaa mm. neitsytvertausta (Matt. 25:1–13) (s. 82), vaikka pohdintansa lopuksi toteaakin vertauksen käytön
        tässä yhteydessä sisältävän ongelmia ja epäilee sen viittaavan lopunaikojen juutalaisiin (s. 83)."


        4.3. Osittaisen tempauksen teoria
        Hartosen tekstistä nousee voimakkaasti esille uskovien tekoihin perustuva Jumalan seurakunnan kaksijakoisuus – toiset ovat niiden perusteella otollisempia
        Jumalalle kuin toiset. Tämä kaksijakoisuus paljastuu hänen mukaansa Kristuksen paluun yhteydessä, kun osa uskovista Jumalan lapsista ei pääse mukaan
        pretribulationistiseen ylöstempaukseen eikä hallitsemaan tuhatvuotista valtakuntaa yhdessä Kristuksen kanssa."

        4.4.1. Seurakunnan kahtiajako
        Silmiinpistävin yhteneväisyys Hartosen ja osittaisen tempauksen teorian välillä on, jo aikaisemmin molemmista erikseen esille nostettu, korostunut tarve jakaa
        Jumalan seurakunta kahteen eriarvoiseen ryhmään. Hartosella tämä näkyy seuraavissa vastakkainasetteluissa:
        Kuolemaisillaan olevat / elävät (s. 34–35).
        Itselleen elävät, omaa kunniaansa etsivät / uskolliset palvelijat (s. 49–50).
        Vain hallitsevaan kansaan kuuluvat / henkilökohtaiseen palkintoon yltävät (s. 49–50).
        Ylöstempaukseen kelpaamattomat / siihen kelpaavat (s. 81).
        Tyhmien neitsyiden kaltaiset / viisaiden neitsyiden kaltaiset (s. 82).
        Ne, joiden hengellisen elämän taso on matalalla / arvolliset (s. 83).
        Hengellisesti sairaat / morsiusseurakuntaan kuuluvat, toista lajia olevat (s. 83–84).
        Jätettävän peltomiehen kaltaiset / temmattavan peltomiehen kaltaiset (s. 86).
        Ne, joiden telttapaalut ovat lujasti kiinni maassa / ne, joiden telttapaalut ovat irrotetut maasta (s. 86).
        Danin kaltaiset taivaallisen perintöosan menettävät / sen säilyttävät (s. 104).        "Neljäs aihe liittyy tässäkin tutkimuksessa sivuttuun helluntailaisten hermeneuttiseen ristiriitaan: helluntailaisten eskatologia nojaa dispensationalismiin, joka on
        samalla ristiriidassa helluntailaisen ekklesiologian kanssa. Tämän ristiriidan tutkiminen ja sen ongelmien konkretisoiminen helluntaiteologiassa olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe."        Kommentti


        • #53
         Alun perin julkaissut Natanaele Katso viesti

         En oikein tiedä mihin tai kenen viestiin vastaisin.

         Suosittelisin tutustumaan Tuomo Läntelän hermeneuttiseen tutkimukseen "Hartonen ja tempauksen sotereologia"
         Miksi minun pitäisi olla yhtäkkiä kiinnostunut jostakin hermeneuttisesta tutkimuksesta?
         Kaikki tärkeä on opetettu Raamatussa.

         Olen Sanaa vuosikymmeniä lukiessani omaksunut samanlaisen näkemyksen maailmanajoista ja valtakuntien tulosta
         kuin Villikkakin.
         Siksi opin 11 raamattutunnista tiedollisesti aika vähän, mutta hengellisesti paljon.
         Tosin jotkin yksittäiset hämärät kohdat, joita en Raamatusta ole osannut sijoittaa oikeille
         paikoilleen, napsahtivat sinne opetuksia kuunnellessani.

         Voi hyvin olla, että jotkin asiat tapahtuvat silti todellisuudessa eri tavalla.
         Sehän ei haittaa mitään, koska meidän ei ole tarkoituskaan tietää vielä
         kovin paljon.
         Tietenkin kaikki menee niin kuin Jumala säätää, ja Hän on ilmoittanut Sanassaan
         asioista niin paljon kuin on halunnut.
         Siksi niitä on tutkittava nöyrästi ja myönnettävä, että jokin asia voikin viitata
         toiseen aikaan tai paikkaan kuin itse ymmärtää.

         Vältän kaikenlaisten tulkintojen tekemistä ja niitä kumoavien vaihtoehtoistulkintojen
         vertailua.
         Luen vain niin kuin Raamatussa lukee, ja jos olen saanut aiheesta opetusta joltakulta,
         johon uskallan luottaa, otan siitä opikseni- ellei ala olla selviä ristiriitaisuuksia
         Sanan kokonaisilmoituksen kanssa.
         Täsä Villikan laajassa opetuspaketissa ei ole mitään epäraamatullista eikä
         minkään aikaisemman opin väkisin oikeaksi selittelyä.
         Se on johdonmukainen esitys juutalaisen kansan ja pakanakristittyjen erilaisesta
         tiestä kohti iankaikisuutta eri vaiheineen,
         jotka Raamattu ilmoittaa eri yhteyksissä.

         "Golgatan veressä voima on, voima niin siunattu, verraton."

         Kommentti


         • #54
          Alun perin julkaissut Soltero Katso viesti

          Miksi minun pitäisi olla yhtäkkiä kiinnostunut jostakin hermeneuttisesta tutkimuksesta?
          Kaikki tärkeä on opetettu Raamatussa.

          Olen Sanaa vuosikymmeniä lukiessani omaksunut samanlaisen näkemyksen maailmanajoista ja valtakuntien tulosta
          kuin Villikkakin.
          Siksi opin 11 raamattutunnista tiedollisesti aika vähän, mutta hengellisesti paljon.
          Tosin jotkin yksittäiset hämärät kohdat, joita en Raamatusta ole osannut sijoittaa oikeille
          paikoilleen, napsahtivat sinne opetuksia kuunnellessani.

          Voi hyvin olla, että jotkin asiat tapahtuvat silti todellisuudessa eri tavalla.
          Sehän ei haittaa mitään, koska meidän ei ole tarkoituskaan tietää vielä
          kovin paljon.
          Tietenkin kaikki menee niin kuin Jumala säätää, ja Hän on ilmoittanut Sanassaan
          asioista niin paljon kuin on halunnut.
          Siksi niitä on tutkittava nöyrästi ja myönnettävä, että jokin asia voikin viitata
          toiseen aikaan tai paikkaan kuin itse ymmärtää.

          Vältän kaikenlaisten tulkintojen tekemistä ja niitä kumoavien vaihtoehtoistulkintojen
          vertailua.
          Luen vain niin kuin Raamatussa lukee, ja jos olen saanut aiheesta opetusta joltakulta,
          johon uskallan luottaa, otan siitä opikseni- ellei ala olla selviä ristiriitaisuuksia
          Sanan kokonaisilmoituksen kanssa.
          Täsä Villikan laajassa opetuspaketissa ei ole mitään epäraamatullista eikä
          minkään aikaisemman opin väkisin oikeaksi selittelyä.
          Se on johdonmukainen esitys juutalaisen kansan ja pakanakristittyjen erilaisesta
          tiestä kohti iankaikisuutta eri vaiheineen,
          jotka Raamattu ilmoittaa eri yhteyksissä.
          Siksi, että tuo Villikan esittämä näkemys on vain yksi monista ja olet sen todennäköisesti kuullut samantyyppistä opetusta jo vuosikymmeniä sitten.
          Ihminen aamentelee sellaiselle mikä on ennestään tuttua ottamatta huomioon, että kuultu voi olla osittain tai kokonaan pöpelikössä.
          Kun luen täällä foorumilla olevia kirjoituksia, huomaan miten ihmiset ovat tietoisesti tai tiedostamatta omaksuneet vapaissa suunnissa vallalla olevan tulkintamallin.
          Ja se malli ei ole todellakaan ainoa edes vapaiden suuntien piirissä.

          Aivan yhtä perustellusti nuo toisetkin perustelevat näkemyksensä Raamatulla.
          Dispensationalismin perusteluissa on kivitalon kokoisia aukkoja. Opin kannattajat tietenkin ohittavat ne.

          Tuo esitys juutalaisen kansan ja pakanakristittyjen erilaisesta pelastustiestä on erittäin vakava harhaoppi. Mielestäni.          Tässä eräs jaottelu - siis vain eräs:

          "Perinteisessä protestanttisessa liittoteologiassa kuitenkin ajatellaan, että Jumalalla on vain yksi periaatteellinen pelastusliitto ihmisten kanssa, jonka muodot ovat vaihdelleet historian eri vaiheissa. Nämä mainitut seitsemän liittoa ovat tuon yhden ja saman periaatteellisen liiton erilaisia ilmentymiä. Ne ovat kaikki myös armoliittoja, koska jokaisessa niistä Jumala on osoittanut ansiotonta suosiollisuuttaan ihmisiä kohtaan – jopa sinänsä tekoihin perustuvassa Adamin liitossa, koska kaikki luotukin on voimassa vain Jumalan tahdosta, hänen armonsa ja hyvyytensä kannattelemana. Näin ollen niissä kaikissa on yhtäläinen tie pelastukseen ja Jumalan yhteyteen.

          Dispensationalismi eroaa kuitenkin tästä perinteisestä liittoajattelusta, sillä siinä katsotaan, että nämä seitsemän liittoa eivät ole yhden ja saman periaatteellisen pelastusliiton ilmentymiä vaan niissä on kyse Jumalan erilaisista pelastustahdoista eri aikoina. Jumala koettelee jokaisen liiton aikana ihmisiä erilaisilla tavoilla. Tämä tarkoittaa, että pelastushistoria jakaantuu erilaisiin armotalouskausiin (dispensaatioihin), joissa on jokaisessa erilainen pelastuksen tapa. Esimerkiksi Mooseksen välityksellä solmitun Siinaivuoren liiton katsotaan olevan lakiliitto, jossa pelastus tuli lain teoista, kun taas Jeesuksen kautta solmitussa uudessa liitossa se tuli armosta ja uskosta. Tämä käsitys on ristiriidassa perinteisen liittoajattelun kanssa, jossa myös Mooseksen liitto oli armoliitto uhreineen."

          http://www.vapaasatama.net/ilmestyskirja/liite.html


          Edellisestä linkistä poimittu vertailu. Ja jälleen: Raamatullla perusteltuja ajattelutapoja muitakin.


          Liittoteologia
          • Eri liitoissa sama pelastustie
          • Vanhat liitot lakanneet tai sisältyneet uuteen
          • Jumalalla yksi liiton kansa
          • Seurakunta ei ole perinyt Israelin kansallisia lupauksia (mutta hengelliset kylläkin ollen uusi ja ainoa liiton kansa)
          • Seurakunnalla ja Israelilla (=Israelin Jeesukseen uskovalla jäännöksellä) sama pelastushistoria ja sama pelastustie
          • Pretribulationistinen eskatologia ei välttämätön

          Dispensationalismi
          • Eri liitoissa eri pelastustiet
          • Vanhat liitot edelleen voimassa sellaisenaan
          • Jumalalla useita liiton kansoja (käytännössä kaksi)
          • Seurakunta ei ole perinyt Israelin hengellisiä lupauksia (vaan on kokonaan uusi Jumalan järjestys)
          • Seurakunnalla ja Israelilla eri pelastushistoriat (ja eri pelastustiet)
          • Pretribulationistinen eskatologia välttämätön

          Kommentti


          • #55
           Alun perin julkaissut Soltero Katso viesti
           Miksi minun pitäisi olla yhtäkkiä kiinnostunut jostakin hermeneuttisesta tutkimuksesta?
           Kaikki tärkeä on opetettu Raamatussa.

           Olen Sanaa vuosikymmeniä lukiessani omaksunut samanlaisen näkemyksen maailmanajoista ja valtakuntien tulosta
           kuin Villikkakin.
           Siksi opin 11 raamattutunnista tiedollisesti aika vähän, mutta hengellisesti paljon.
           Tosin jotkin yksittäiset hämärät kohdat, joita en Raamatusta ole osannut sijoittaa oikeille
           paikoilleen, napsahtivat sinne opetuksia kuunnellessani.

           Voi hyvin olla, että jotkin asiat tapahtuvat silti todellisuudessa eri tavalla.
           Sehän ei haittaa mitään, koska meidän ei ole tarkoituskaan tietää vielä
           kovin paljon.
           Tietenkin kaikki menee niin kuin Jumala säätää, ja Hän on ilmoittanut Sanassaan
           asioista niin paljon kuin on halunnut.
           Siksi niitä on tutkittava nöyrästi ja myönnettävä, että jokin asia voikin viitata
           toiseen aikaan tai paikkaan kuin itse ymmärtää.

           Vältän kaikenlaisten tulkintojen tekemistä ja niitä kumoavien vaihtoehtoistulkintojen
           vertailua.
           Luen vain niin kuin Raamatussa lukee, ja jos olen saanut aiheesta opetusta joltakulta,
           johon uskallan luottaa, otan siitä opikseni- ellei ala olla selviä ristiriitaisuuksia
           Sanan kokonaisilmoituksen kanssa.
           Täsä Villikan laajassa opetuspaketissa ei ole mitään epäraamatullista eikä
           minkään aikaisemman opin väkisin oikeaksi selittelyä.
           Se on johdonmukainen esitys juutalaisen kansan ja pakanakristittyjen erilaisesta
           tiestä kohti iankaikisuutta eri vaiheineen,
           jotka Raamattu ilmoittaa eri yhteyksissä.
           Aamen! Israel on erikoisasemassa muihin kansoihin nähden (1.Moos. 12: 3 , 1. Moos. 15: 18 ; 4. Moos. 6:22 - 27 ; 5. Moos.28: 64-67 ; Jer. 30: 3 ; Jes. 40 : 1 ; Jes. 60: 9 ; Matt. 24: 32 - 34 ; Luuk. 21: 29 - 32 ; Luuk. 21: 24).

           http://www.tv7.fi/vod/player/38553/

           Videon sisältö: TV7 Jerusalem studio. Israelin siunaaminen - Tuleeko meidän siunata Israelia, jos tulee, niin millä tavalla ja millä perusteilla? Pekka Sartola opettaa.

           Kommentti


           • #56
            Alun perin julkaissut Natanaele Katso viesti

            Siksi, että tuo Villikan esittämä näkemys on vain yksi monista ja olet sen todennäköisesti kuullut samantyyppistä opetusta jo vuosikymmeniä sitten.
            Ihminen aamentelee sellaiselle mikä on ennestään tuttua ottamatta huomioon, että kuultu voi olla osittain tai kokonaan pöpelikössä.
            Kun luen täällä foorumilla olevia kirjoituksia, huomaan miten ihmiset ovat tietoisesti tai tiedostamatta omaksuneet vapaissa suunnissa vallalla olevan tulkintamallin.
            Ja se malli ei ole todellakaan ainoa edes vapaiden suuntien piirissä.

            Aivan yhtä perustellusti nuo toisetkin perustelevat näkemyksensä Raamatulla.
            Dispensationalismin perusteluissa on kivitalon kokoisia aukkoja. Opin kannattajat tietenkin ohittavat ne.

            Tuo esitys juutalaisen kansan ja pakanakristittyjen erilaisesta pelastustiestä on erittäin vakava harhaoppi. Mielestäni.
            Kaikki se hengellinen opetus, mitä olen kuullut elämäni aikana, vaikuttaa tietenkin minussa.
            Mutta mikään ei ylitä eikä muuta Raamatun Sanaa.
            En ole uskovasta kodista lähtöisin, enkä ole
            myöhemminkään sitoutunut mihinkään ihmisten laatimaan uskonoppiin.

            Helluntaiherätyksen ja vapaaseurakuntien opetukset uskonelämän peruskysymyksistä ovat selvästi
            niin Raamatun mukaisia, että mieluiten kuuntelen helluntaiopetusta.
            Mutta ei tulisi mieleenikään ruveta arvioimaan, mihin erityiskoulukuntaan joku
            opettaja mahdollisesti kuuluu.
            Sillähän ei ole mitään merkitystä silloin, jos Jumala puhuu ja toimii opetuksessa,
            eikä mikään ole ristiriidassa Sanan kanssa.

            Kuuntelen joskus netistä muidenkin järjestelmien opetuksia, ja joskus niistä
            saa paljonkin.
            Mutta otan jokaisen kuulemani puheen erillistapauksena,
            koska en ole vähääkään kiiinnostunut siitä, minkä nimiseen opilliseen erillisharautumaan
            se kenties liittyy.
            Tärkeintähän on kuitenkin lukea Raamattua yksikseen, rukoillen, aina alusta loppuun uudelleen,
            ja tietysti yksittäisiä muitakin kohtia tarkastellen.

            En ole koskaan ennen kuullut dispensationalismi-opista, enkä aio sellaiseen tutustua.
            Minun Raamatusta saamani tieto tulevista tapahtumista saattaa sopia tuollaiseen oppiin,
            tai olla sopimatta. Sillä ei ole merkitystä.


            "Golgatan veressä voima on, voima niin siunattu, verraton."

            Kommentti


            • #57
             Kun seurakunta menee häihin, sinne menee myös Jeesus ja Pyhä Henki.
             Ei ole siis mitenkään mahdollista, että maan päälle jää yhtään uskovaa - jokainen pyhäkoululainenkin tietää, että Jeesus asuu sydämessä.


             Hepr.9 todistaa, ettei Siinain liiton perusteella pääse taivaaseen.
             10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
             11 Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut.
             12 Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä."
             13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.

             Kommentti


             • #58
              Alun perin julkaissut Soltero Katso viesti

              Sillähän ei ole mitään merkitystä silloin, jos Jumala puhuu ja toimii opetuksessa,
              eikä mikään ole ristiriidassa Sanan kanssa.

              No esimerkiksi tämä väittämä on räikeästi ristiriidassa Sanan kanssa:

              Jeesus olisi halunnut perustaa tuhatvuotisen valtakunnan jo maan päällä eläessään tai viimeistään helluntaina.


              (Kukahan tuon kaltaisen ajatuksen ja missä ketjussa laittoi? En jaksa selata.)

              Kommentti


              • #59
               Alun perin julkaissut Natanaele Katso viesti

               No esimerkiksi tämä väittämä on räikeästi ristiriidassa Sanan kanssa:

               Jeesus olisi halunnut perustaa tuhatvuotisen valtakunnan jo maan päällä eläessään tai viimeistään helluntaina.


               (Kukahan tuon kaltaisen ajatuksen ja missä ketjussa laittoi? En jaksa selata.)
               Onko tuo siis Villikan opetusta?
               "Golgatan veressä voima on, voima niin siunattu, verraton."

               Kommentti


               • #60
                Alun perin julkaissut Soltero Katso viesti

                Onko tuo siis Villikan opetusta?
                En täsmälleen ottaen tiedä tuosta yksityiskohdasta, mutta ainakin hän on omaksunut merkittävän määrän appensa oppeja.

                Kohdassa 3.2.1.5. Seurakunta-ajan yllätyksellisyys
                "Hartonen painottaa, että Jeesus olisi halunnut perustaa tuhatvuotisen valtakunnan jo maan päällä eläessään tai viimeistään helluntaina."


                Kommentti

                Työstää...
                X