Ilmoitus

Supista
Ei tiedonantoja toistaiseksi.

Avoin vai suljettu ehtoollinen

Supista
X
 • Suodatin
 • Aika
 • Näytä
Tyhjennä kaikki
uudet viestit

 • Avoin vai suljettu ehtoollinen

  Herätyslikkeissämme käydään suurta polemiikkia ehtoollisesta. Pitääkö sen olla avoin vai suljettu? Pitäisikö Jeesus ehtoollisen avoimena vai ei?

  Meidän monien ehtoollispöytään ei mahtuisi Urho Muroma, John Wesley tai Chrles Finney. Kuitenkin ihannoimme heitä kaikella tavalla. Jumala käytti heitä voimakkaammin ehkä kuin suomen helluntaiherätystä yhteensä.

  Jeesus antoi Juudaalle ehtoollista itse. Ja taivaassa viinipuun annin juomme Jeesuksen mukaan uutena opetuslapsien kesken. Mitä sanoisit jos taivaan pöydässä Jeesus vyöttäytyisi ja tarjoisi uudestisyntyneelle katoliselle papille ehtoollisen? Pitäisitkö Jeesusta liberaalina?

  Tässä bloggauksessa muutama ajatuksia herättävä pointti Raamatusta. Olen luullakseni saanut jos liberaalin leiman kylkeeni joltain taholta. Asiallisia kommentteja kiitos! Lue ennen kuin kommentoit.

  http://puhdastakultaa.blogspot.fi/20...tomat.html?m=1

 • #2
  Siinäpä pohtimisen aihetta, oikeasti. Mietittävä pointti tuolta blogista mm."tunnettu julistaja"
  joka päästäisi John Wesleyn puhumaan ehtoolliskokouksessa mutta ei kanssaan ehtoolliselle...

  Voi olla että minäkin luokittaudun "liberaaliksi", koska tunnen oloni vaivautuneeksi kun minut luokitellaan oikeaksi ehtoollisvieraaksi , taas toinen jonka tiedän ja tunnen vakaaksi Sanan tekijäksi
  myös arjessa (tottakai haluan itsekin sitä olla) ja Jeesuksen seuraajaksi, hän ei kelpaakaan samaan pöytään.
  Viimeisin muokkaaja sirri; 21-04-18, 08:18.

  Kommentti


  • #3
   Alun perin julkaissut WonderingTku Katso viesti
   Herätyslikkeissämme käydään suurta polemiikkia ehtoollisesta. Pitääkö sen olla avoin vai suljettu? Pitäisikö Jeesus ehtoollisen avoimena vai ei?

   Meidän monien ehtoollispöytään ei mahtuisi Urho Muroma, John Wesley tai Chrles Finney. Kuitenkin ihannoimme heitä kaikella tavalla. Jumala käytti heitä voimakkaammin ehkä kuin suomen helluntaiherätystä yhteensä.

   Jeesus antoi Juudaalle ehtoollista itse. Ja taivaassa viinipuun annin juomme Jeesuksen mukaan uutena opetuslapsien kesken. Mitä sanoisit jos taivaan pöydässä Jeesus vyöttäytyisi ja tarjoisi uudestisyntyneelle katoliselle papille ehtoollisen? Pitäisitkö Jeesusta liberaalina?

   Tässä bloggauksessa muutama ajatuksia herättävä pointti Raamatusta. Olen luullakseni saanut jos liberaalin leiman kylkeeni joltain taholta. Asiallisia kommentteja kiitos! Lue ennen kuin kommentoit.

   http://puhdastakultaa.blogspot.fi/20...tomat.html?m=1
   Suomen helluntaiherätyksessä joka neljäs helluntaiseurakunta tarjoaa leivän ja viinin kaikille uskoville.

   Niin sanottu ehtoollisvieraanvaraisuusmalli osoittautui ylivoimaisesti suosituimmaksi ehtoollisyhteyttä koskevaksi linjaukseksi, kun Ristin Voitto kysyi maamme suomenkielisistä helluntaiseurakunnista niiden ehtoollisenviettokäytännöistä.

   Kyselyyn vastanneesta 79 seurakunnasta puolet on päätynyt ehtoollisen jakamisessa ratkaisuun, jossa seurakunta toivottaa ehtoolliselle tervetulleeksi myös jumalanpalveluksessaan satunnaisesti vierailevat muiden kirkkojen Jeesukseen uskovat jäsenet heidän saamastaan kasteesta riippumatta. Samalla seurakunta kuitenkin opettaa ehtoollisen kuuluvan vain uskovien kasteella kastetuille ja toimii tällä tavoin jäsentensä lasten ja oman julistustyönsä kautta uskoon tulleiden kohdalla. Teologiassa tämänkaltainen toisen kirkon edustajat huomioiva toimintatapa tunnetaan ehtoollisvieraanvaraisuuden nimellä.

   Neljäsosa kyselyyn vastanneista seurakunnista noudattaa niin sanottua avointa ehtoollista, jossa ehtoolliselle voivat osallistua kaikki Jeesukseen uskovat kasteen saamisesta ja kastetavasta riippumatta, ja niin ikään neljäsosa rajaa ehtoollisen vain uskoontulon jälkeen kastetuille. Yksi vastaaja kertoi, että heidän seurakunnassaan leipä ja viini jaetaan vain helluntaiseurakuntiin kuuluville.

   Sähköpostitse toteutetun kyselyn vastaajat toimivat pääsääntöisesti seurakuntansa pastorina tai vanhimmiston tai hallituksen puheenjohtajana.

   Selkeys suljetun ehtoollisen valtti

   Vaikka seurakuntien käytännöt poikkeavat toisistaan suuresti, selvä enemmistö vastaajista ilmaisi olevansa tyytyväinen oman seurakuntansa omaksumaan ehtoollisyhteyslinjaukseen.

   Ne, joiden seurakunnissa ehtoollinen on rajattu vain uskovien kasteella kastetuille, perustelivat käytäntöä sen selkeydellä, alkuseurakunnan antamalla esimerkillä sekä sillä, että se rohkaisee uskoon tulleita ottamaan kasteen. Lisäksi vieraanvaraisuusmallia pidettiin sisäisesti ristiriitaisena, koska siinä seurakuntalaisten kastamattomat lapset eivät saa ehtoollista, mutta vierailevat uskovat saavat.

   Ehtoollisvieraanvaraisuuden ja kaikille uskoville avoimen ehtoollisen käytäntöjä puolestaan perusteltiin etenkin toimituksen sisällöllä: koska ehtoollinen kuvaa Kristuksen sovitustyötä, johon kaikki uskovat ovat osallisia, kaikilla uskovilla tulee olla oikeus myös ehtoolliseen. Moni vastaaja myös korosti, että ehtoollinen on tarkoitettu uskovia yhdistäväksi eikä erottavaksi asiaksi ja että linjaus on käytäntönä luonteva: jakajan ei tarvitse miettiä, kenelle leivän ja viinin tarjoaa ja kenelle ei.

   Vieraanvaraisuusmallia pidettiin myös sopivana välimuotona ”ahtaan ja taivaita syleilevän avaran välillä”.

   Kysymykseen ”Tulisiko koko Suomen helluntailiikkeellä olla yhtenäiset kriteerit ehtoollisen jakamisessa” enemmistö vastaajista vastasi myöntävästi.

   Maailmalla avoin ehtoollinen vallitseva

   Suomen helluntaiseurakuntien ehtoolliskäytäntöjä ei ole toistaiseksi selvitetty kattavasti. Helluntaiherätyksen Iso Kirja -opiston opettaja Jukka Tuovinen näkee RV-kyselyn tulokset kuitenkin merkkinä ehtoollisyhteyttä koskevan ajattelun avartumisesta Suomen helluntailiikkeessä. Suosiota saanut ehtoollisvieraanvaraisuusmallikin tuli liikkeen piirissä käyttöön tiettävästi vasta 2000-luvun alussa.

   Samalla muutos on vienyt Suomen helluntaiyhteisöä lähemmäs monien ulkomaisten helluntailiikkeiden käytäntöä.

   – 1980-luvulla ehtoollisen rajaaminen vain uskovien kasteen saaneille oli meillä vielä hyvin yleistä. Lisääntyneet kansainväliset yhteydet ovat saattaneet osaltaan vaikuttaa asiaan. Kanadan, Australian ja Papuan helluntailaisten parissa totuin itsekin siihen, että ehtoollinen on avoin eli vastuu osallistumisesta jätetään henkilölle itselleen, pitkään ulkomailla asunut Tuovinen kertoo.

   – Ilolla tervehdin tätä muutosta. Mielestäni avoin ehtoollinen on suljettua terveempi malli, eikä se madalla uskonkäsitystämme eikä aliarvioi kasteen merkitystä.

   Muista suomalaisista vapaakristillisistä yhteisöistä esimerkiksi Suomen Vapaakirkossa ehtoollispöytä on avoin kaikille Jeesuksen sovitustyöhön uskoville.

   "Ristin Voitto - RV-kysely: Ehtoollisvieraanvaraisuus yleistynyt helluntaiseurakunnissa" https://www.helluntaiseurakunnat.fi/...iseurakunnissa

   Kommentti


   • #4
    On paljon vapaiden suuntien seurakuntia edelleen, joissa ei ole avointa mallia. Valtavasti hellu taiseurakuntiakin.

    Kommentti


    • #5
     Meidän seurakunnassa kaikki jotka ovat uskossa saavat osallistua vapaasti ehtoolliseen.
     Että teidän lempeytenne tulisi kaikkien ihmisten tietoon..

     Kommentti


     • #6
      Itse kannatan ehtoollisyhteyttä, missä tuodaan esiin, että ehtoollinen kuuluu niille,
      jotka ovat uskossa ja uudestisyntymänsä jälkeen ottaneet uskovienkasteen, koska
      tuo noudattaa mielestäni Raamatun opetusta, eli alkuseurakunnan "kaavaa", mikä
      tulee esille tässä:

      Apt. 2
      41. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi
      sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
      42. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja
      leivän murtamisessa ja rukouksissa.


      Job 42:2. "Minä tiedän, että sinä (Herra) voit kaikki ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa.

      Kommentti


      • #7
       Alun perin julkaissut WonderingTku Katso viesti
       Herätyslikkeissämme käydään suurta polemiikkia ehtoollisesta. Pitääkö sen olla avoin vai suljettu? Pitäisikö Jeesus ehtoollisen avoimena vai ei?

       Meidän monien ehtoollispöytään ei mahtuisi Urho Muroma, John Wesley tai Chrles Finney. Kuitenkin ihannoimme heitä kaikella tavalla. Jumala käytti heitä voimakkaammin ehkä kuin suomen helluntaiherätystä yhteensä.

       Jeesus antoi Juudaalle ehtoollista itse. Ja taivaassa viinipuun annin juomme Jeesuksen mukaan uutena opetuslapsien kesken. Mitä sanoisit jos taivaan pöydässä Jeesus vyöttäytyisi ja tarjoisi uudestisyntyneelle katoliselle papille ehtoollisen? Pitäisitkö Jeesusta liberaalina?

       Tässä bloggauksessa muutama ajatuksia herättävä pointti Raamatusta. Olen luullakseni saanut jos liberaalin leiman kylkeeni joltain taholta. Asiallisia kommentteja kiitos! Lue ennen kuin kommentoit.

       http://puhdastakultaa.blogspot.fi/20...tomat.html?m=1
       Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallinen kanta ehtoollisvieraanvaraisuuteen on piispainkokouksen ohjeissa.

       Piispainkokouksen ohjeet rajautuvat koskemaan niiden kristillisten kirkkojen jäseniä, joiden kanssa kirkollamme ei ole erillistä sopimusta kirkkojen välisestä yhteydestä.

       Oikeus osallistua ehtoolliseen on automaattinen sellaisten kirkkojen jäsenillä, joiden kanssa kirkolliskokous on solminut kirkkojärjestyksen 1 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun sopimuksen. Tällaiset kirkot on lueteltu piispainkokouksen päätöksissä koskien muiden kristillisten kirkkojen pappien edellytyksistä suorittaa kirkollisia toimituksia (10.9.2002/KS 86; 14.2.2012/KS 111). Niihin kuuluvat 1) Luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkot, 2) Porvoon kirkkoyhteisön jäsenkirkot, 3) Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) -kirkkoyhteisön jäsenkirkot, 4) Skotlannin kirkko (Church of Scotland) ja 5) Suomen metodistikirkko ja Finlands svenska metodistkyrka -kirkko. Lisäksi piispainkokouksen 12.2.2002 hyväksymät Lasten ja rippikoululaisten ehtoollisella käyntiä koskevat ohjeet määrittelevät, että ”ehtoolliselle voi myös osallistua muun evankelis-luterilaisen kirkon jäsen”.

       Piispainkokouksen säädös antaa mahdollisuuden toteuttaa yksilöiden kohdalla ehtoollisvieraanvaraisuutta, joka on eri asia kuin kirkkojen välinen ehtoollisyhteys. Säädöksen mukaiset yksittäistapaukset nousevat pastoraalisesta tarpeesta. Ehtoollisvieraanvaraisuus ei näin ollen ole tarkoitettu välineeksi, jonka myötä henkilö liittyisi pysyvästi luterilaisen kirkon sakramentaaliseen yhteyteen ilman kirkon jäsenyyttä. Jos luterilainen messu muodostuu pysyväksi ja pääasialliseksi ehtoollisella käymisen paikaksi, on suotavaa, että tämä johtaa ajan myötä luterilaisen kirkon jäsenyyteen.

       Yksityiskohtaiset perustelut

       1 § rajaa ehtoolliselle osallistumisen kristillisten kirkkojen jäseniin, jotka on kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja joilla on omassa kirkossaan oikeus osallistua ehtoolliseen.
       Kristillisen kirkon kriteerinä pidetään ekumeenisessa liikkeessä omaksutun määritelmän mukaisesti sellaisia yhteisöjä, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi. Ilmaisua ”yksittäistapauksessa” on käsitelty Perustevaliokunnan mietinnössä 1/2016 piispainkokouksen esityksestä 2/2016, jonka mukaan ilmaisu määrittelee osallistumisen perustuvan pastoraaliseen harkintaan
       ja olevan tapauskohtaista. Kyse ei ole lukumäärän perusteella arvioitavasta osallistumisesta: osallistuminen voi olla toistuvaa esimerkiksi ekumeenisessa avioliitossa tai sellaisten maahanmuuttajien kohdalla, joiden omaa kirkkoa ei toimi kohtuullisella etäisyydellä. Lisäksi perustevaliokunnan mukaan yksittäistapauksiin voidaan sisällyttää myös sellaiset kirkkomme jumalanpalvelukset, joiden toteuttamiseen osallistuu ekumeenisia vieraita.

       ”Omassa kirkossaan oikeus ehtoolliseen” viittaa muiden perusteiden ohessa siihen, että joillakin kirkoilla on toisin kuin Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla nykyään – kirkkokuriin liittyvänä toimena ehtoolliselta pidättäminen. Käytännössä ehtoollisen jakajien on hyvin vaikea tietää, jos joltakin on evätty ehtoollisoikeus omassa kirkossaan. Ilmaisu rajaa silti periaatteessa pois sellaisen mahdollisuuden, että ehtoollisyhteydestä muussa kirkossa erotettu kiertäisi kirkkokurillisen toimenpiteen siirtymällä ehtoollisvieraaksi luterilaiseen kirkkoon. Mikäli 2 §:n mukainen keskustelu käydään tai messun yhteydessä muuten informoidaan mahdollisuudesta osallistua ehtoolliseen, tällöin voidaan kiinnittää erityistä huomiota henkilön oikeuteen osallistua ehtoolliseen omassa kirkossa.

       Ilmaisun ”hyväksyy luterilaisen käsityksen ehtoollisesta Kristuksen todellisen läsnäolon ja syntien anteeksiantamisen ateriana” taustalla on piispainkokouksen asettaman työryhmän selvitys (22.3.2016), joka toteaa ehtoolliseen osallistumisen minimiedellytyksistä seuraavasti (s. 7): ”Näin arvioituna toiseen kirkkoon kuuluvan kristityn osallistumisen minimikriteerinä voi pitää sitä, että hän pystyy yhtymään kirkkomme liturgiaan – erityisesti ehtoollisosiota edeltävään uskontunnustukseen ja ehtoollisliturgiaan, jossa Jumalanpalveluksen kirjan mukaiset ehtoollisrukoukset päättyvät yhteiseen ’aameneen’.” Tämä merkitsee, että ulkoisten edellytysten lisäksi (esim. kaste, muun kirkon jäsenyys, oikeus ehtoolliseen omassa kirkossa) ehtoolliselle osallistuvalta edellytetään sisäistä valmiutta rukoilla luterilaisen seurakunnan yhteydessä ja osallistua messuun, jonka ehtoollisteologia seuraa luterilaista oppia reaalipreesensistä – eli näin käytännössä tunnustaa oikeaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ehtoollinen. Tämän keskeisinä piirteinä ovat usko Kristuksen todelliseen läsnäoloon leivässä ja viinissä sekä ehtoollisen armonvälineluonne (Augsburgin tunnustus, 10. ja 13. artikla).

       Keskeisenä teologisena kriteerinä voidaan pitää myös ehtoollisliturgiaan liittyvää ekumeenista traditiota, jota kirkkomme jumalanpalveluselämässä seurataan. Messussa on monia ekumeenisia elementtejä, jotka yhdistävät messuun osallistujat jakamattoman kristikunnan perintöön riippumatta heidän taustastaan: ehtoollisosiota ennen lausutaan uskontunnustus, ja eukaristisen rukouksen jälkeen rukoillaan Isä meidän - rukous. On suositeltavaa, että seurakunnassa ja myös messun yhteydessä annetaan ehtoolliseen liittyvää opetusta. Näin perustevaliokunnan lausunto: ”Tarve [antaa ehtoollista koskevaa opetusta] on ilmeinen varsinkin silloin, kun ennakoitujen ehtoolliselle osallistujien joukossa on ihmisiä, jotka eivät tiedä, mistä luterilaisessa ehtoollisessa on kyse ja mihin he ovat osallistumassa. Tämä on tärkeää myös tällaisten henkilöiden perusoikeuksien toteutumisen kannalta.” Tämä voi tapahtua esimerkiksi jumalanpalveluksen johdantopuheessa, saarnassa, painetussa ohjelmavihkosessa tai kirkossa pysyvästi saatavilla olevassa informaatiolehtisessä.

       2 § määrää papin huolehtimaan keskustelussa tai muulla tavalla siitä, että ehtoolliselle aikova ymmärtää, mitä ehtoollinen on ja mitä siihen osallistuminen merkitsee.
       Koska kirkkolain 5 luvun 1 §:n 1 momentin perusteella pappisviran erityisiin tehtäviin kuuluu sakramenttien jakaminen, ehtoolliselle osallistumista koskeva ohjaus kuuluu luontevasti papin tehtäviin. Viime kädessä vastuu ehtoollisen sakramentin oikeasta hoitamisesta ja siksi myös ehtoollista koskevasta ohjauksesta kuuluu kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:n 1 momentin perusteella kirkkoherralle.

       Papin tulee mahdollisuuksien mukaan keskustella ehtoolliselle aikovien kanssa, mitä ehtoollinen on ja mitä siihen osallistuminen merkitsee. Tällöin tulee ottaa huomioon myös se, mitä toisen kirkon jäsenen oma kirkko opettaa osallistumisesta luterilaisen kirkon ehtoolliseen. Kaikkien kirkkojen kohdalla ei kuitenkaan ole – ainakaan tiedossa olevaa – linjausta osallistumisesta luterilaiseen ehtoolliseen.

       Piispainkokouksen työryhmän selvitykseen ”

       Selvitys muiden kirkkojen jäsenten mahdollisuuksista osallistua
       ehtoolliseen sekä saarnata Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa” sisältyy liitteenä arvio ehtoollisvieraanvaraisuuden käytännön ekumeenisista vaikutuksista. Sen perusteella teologiassaan vahvasti sakramentaaliset kirkot (ortodoksinen, katolinen) suhtautuvat kielteisemmin oman kirkkonsa jäsenen osallistumiseen luterilaiseen ehtoolliseen, kun taas vapaan kristillisyyden piirissä suhtautuminen on pääsääntöisesti myönteistä.

       Päätös

       Piispainkokouksen päätös muiden kirkkojen jäsenten osallistumisesta ehtoolliseen

       Piispainkokous on kirkkolain 21 luvun 2 §:n kohdan 5b ja kirkkojärjestyksen 2 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla päättänyt seuraavaa:       Muun kuin kirkkojärjestyksen 1 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kristillisen kirkon kastettu jäsen voi osallistua yksittäistapauksessa ehtoolliseen, jos hänellä on omassa kirkossaan oikeus ehtoolliseen ja hän hyväksyy luterilaisen käsityksen ehtoollisesta Kristuksen todellisen läsnäolon ja syntien anteeksiantamisen ateriana.       Papin tulee keskustelussa tai muulla tavalla huolehtia siitä, että ehtoolliselle aikova ymmärtää, mitä ehtoollinen on ja mitä siihen osallistuminen merkitsee.

       Lähde: Sakasti. evl.fi - Piispainkokouksen päätös muiden kirkkojen jäsenten osallistumisesta ehtoolliseen.
       Viimeisin muokkaaja antte; 21-04-18, 16:08.

       Kommentti


       • #8
        Vilja.

        Tuon apt 2:41-42 tulkintasi pohjalta vain kastetut voisivat osallistua seurakunnan rukouskokoukseen ja opetuskokouksiin. Meinaan jos olemme tulkinnassamme johdomukaisia? Siis Vilja voitko tästä yhdestä kohdasta tehdä opin? Voiko kastamattomat tulla keskuuteemme rukoilemaan tai opetusta kuulemaan?

        Kommentti


        • #9
         Alun perin julkaissut WonderingTku Katso viesti
         Vilja.

         Tuon apt 2:41-42 tulkintasi pohjalta vain kastetut voisivat osallistua seurakunnan rukouskokoukseen ja opetuskokouksiin. Meinaan jos olemme tulkinnassamme johdomukaisia? Siis Vilja voitko tästä yhdestä kohdasta tehdä opin? Voiko kastamattomat tulla keskuuteemme rukoilemaan tai opetusta kuulemaan?
         Nythän puhuttiin ehtoollisyhteydestä, ei kokouksiin osallistumisesta, vai?

         Eikä tuosta tarvitse kenenkään tehdä sen kummampaa oppia, vaan tuo nyt vain on selkeä alkuseurakunnan
         antama malli ja myöskin Raamatun malli siitä, ketkä pysyivät yhteisessä leivänmurtamisessa, koska se on
         Raamatussa tuotu esille, jotan en ainakaan minä uskalla murentaa tai olla noudattamatta.

         Mutta jos joku haluaa ja uskaltaa toimia jonkun toisen opin mukaan, niin hän on sitten itse vastuussa siitä.
         Job 42:2. "Minä tiedän, että sinä (Herra) voit kaikki ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa.

         Kommentti


         • #10
          Jokainen uudestisyntynyt ihminen on tervetullut ehtoolliselle. Heidät Herra on pelastanut ja ovat kelvollisia taivaaseen saakka. Mikseivät olisi seurakunnan ehtoolliselle ja jäsenyyteen. Tässä kohdassa näkemykseni eroaa monen helluntaiseurakunnan linjasta. On paljon esim. luterilaisia, jotka eivät koskaan ota uskovien kastetta uudestisyntymisensä jälkeen. Toivottaisin heidät kaikki tervetulleiksi ehtoollispöytään.
          https://www.youtube.com/watch?v=5NCvPeL5GiA
          Kaikki saavat tulla, Kuusankosken kirkon nuorisokuoro

          Kommentti


          • #11
           Alun perin julkaissut WonderingTku Katso viesti
           Vilja.

           Tuon apt 2:41-42 tulkintasi pohjalta vain kastetut voisivat osallistua seurakunnan rukouskokoukseen ja opetuskokouksiin. Meinaan jos olemme tulkinnassamme johdomukaisia?
           Tämä siitä seuraisi jos oltaisiin johdonmukaisia. Ne on sanottu vieläpä samassa lauseessa.
           https://www.youtube.com/watch?v=5NCvPeL5GiA
           Kaikki saavat tulla, Kuusankosken kirkon nuorisokuoro

           Kommentti


           • #12
            Minun mielestäni kaste ei saa olla rajaamassa pois uskovia yhtoollisyhteydestä. Ryöväri ristillä oli valmis saamaan taivasosuuden Jeesuksen lunastustyön kautta ja vain se määrittää meidät Jumalan lapsiksi ja hänen perheväkeensä.
            Että teidän lempeytenne tulisi kaikkien ihmisten tietoon..

            Kommentti


            • #13
             Alun perin julkaissut Vilja Katso viesti
             Nythän puhuttiin ehtoollisyhteydestä, ei kokouksiin osallistumisesta, vai? Eikä tuosta tarvitse kenenkään tehdä sen kummampaa oppia, vaan tuo nyt vain on selkeä alkuseurakunnan antama malli ja myöskin Raamatun malli siitä, ketkä pysyivät yhteisessä leivänmurtamisessa, koska se on Raamatussa tuotu esille, jotan en ainakaan minä uskalla murentaa tai olla noudattamatta.

             Mutta jos joku haluaa ja uskaltaa toimia jonkun toisen opin mukaan, niin hän on sitten itse vastuussa siitä.
             Aamen! Paljon näkee helluntailaisia veljiä ja sisaria luterilaisen kirkon messuissa, kuten muun muassa jouluyön - , kiirastorstain - ja pääsiäisyön messuissa, jolloin he hyväksyvät luterilaisen käsityksen ehtoollisesta Kristuksen todellisen läsnäolon ja syntien anteeksiantamisen ateriana, jolloin he saavat piispainkokouksen kirkkolain 21 luvun 2 §:n kohdan 5b ja kirkkojärjestyksen 2 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla ehtoollisvieraanvaraisuudessa osallistua luterilaiseen ehtoolliseen.
             Viimeisin muokkaaja antte; 21-04-18, 11:15.

             Kommentti


             • #14
              Jos tuo kohta ymmäretään tuolla tavalla, ottamatta huomioon, että kyseinen kohtaa koskee nimeomaan
              seurakuntamallia, silloinhan joudutaan kumoamaan seurakuntamalli kokonaisuudessaan.

              Sillä tuossahan tuodaan esille nimeomaan Raamatullinen seurakunta- ja ehtoollismalli, eikä sitä pidäkään
              sovittaa mihinkään muuhun, esim. siihen, ketkä saavat osallistua minkäkinlaisiin kokouksiin???

              Jos emme tuota taustaa ymmärrä, silloinhan tuo voidaan tulkita monella muullakin tavalla.
              Job 42:2. "Minä tiedän, että sinä (Herra) voit kaikki ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa.

              Kommentti


              • #15
               Alun perin julkaissut Vilja Katso viesti
               Jos tuo kohta ymmäretään tuolla tavalla, ottamatta huomioon, että kyseinen kohtaa koskee nimeomaan
               seurakuntamallia, silloinhan joudutaan kumoamaan seurakuntamalli kokonaisuudessaan.

               Sillä tuossahan tuodaan esille nimeomaan Raamatullinen seurakunta- ja ehtoollismalli, eikä sitä pidäkään
               sovittaa mihinkään muuhun, esim. siihen, ketkä saavat osallistua minkäkinlaisiin kokouksiin???

               Jos emme tuota taustaa ymmärrä, silloinhan tuo voidaan tulkita monella muullakin tavalla.
               Nyt ymmärsin olevan kyseessä sen, että tuon kohdan perusteella uskovien kasteella käymätön ei voisi osallistua ehtoolliselle jossakin seurakunnassa. Ja jatkona tähän puhuttiin siitä, että saman kohdan perusteella ja johdonmukaisesti ajateltuna uskovien kasteella kastamaton ei voisi osallistua seurakunnan yhteyteen, yhteiseen rukoukseen eikä olla osallinen sen opetuksesta. Nehän ovat samassa lauseessa.
               https://www.youtube.com/watch?v=5NCvPeL5GiA
               Kaikki saavat tulla, Kuusankosken kirkon nuorisokuoro

               Kommentti

               Työstää...
               X