Ilmoitus

Supista
Ei tiedonantoja toistaiseksi.

Seksuaalivallankumous murtaa vapauden perustaa

Supista
X
 • Suodatin
 • Aika
 • Näytä
Tyhjennä kaikki
uudet viestit

 • Seksuaalivallankumous murtaa vapauden perustaa


  https://www.seurakuntalainen.fi/blog...uden-perustaa/


  Yksi yhteiskuntaelämän keskeinen paradoksi on, että kun yksilön vapaus korotetaan ylimmäksi arvoksi, seurauksena on perheen ja yhteiskunnan hajoamisprosessi, jonka lopputuloksena yksilön vapaus kaventuu.

  Seksuaalisen vapauden ja valtion keskitetyn kontrollin ajatellaan usein olevan toistensa vastakohtia. Todellisuudessa ne saattavat olla toistensa edellytyksiä, kuten Aldous Huxley kirjoittaa vuonna 1932 esipuheessa kirjaansa Uusi uljas maailma: ”Poliittisen ja taloudellisen vapauden vähetessä on seksuaalisella vapaudella taipumusta vastaavasti kasvaa.”


  Perhekeskeinen kulttuuri vapauden edellytyksenä

  Vapaan yhteiskunnan edellytyksenä on perhekeskeinen kulttuuri, joka tukee sekä aikuisten että lasten moraalista kehitystä. Vapaat instituutiot edellyttävät yksilöä, joka hallitsee itseään eettisesti. Itsehallinnan kyky ei ole synnynnäinen, vaan se kehittyy lasten saadessa henkilökohtaista ohjausta rakastavassa perheessä.

  Perheinstituution hajotessa nuorison häiriökäyttäytyminen ja nuorisorikollisuus kasvavat. Yhteiskuntamoraalin heikentyessä keskitettyjä valvontajärjestelmiä täytyy kehittää ja valtion viranomaisten valtaa kasvattaa. Ongelmien kasautuessa yhteiskunta ei enää pysty hallitsemaan niitä asettamatta lisärajoituksia kansalaisten vapaudelle.

  Seksuaalinen vapaus ja vallan keskittyminen

  Ranskan suuri vallankumous ja bolševistinen vallankumous Venäjällä ovat esimerkkejä yhteiskunnallisista murrosvaiheista, joissa ylioptimistinen edistysusko johti aluksi seksuaalisen vapauden lisäämiseen perhe-elämän kustannuksella. Seurauksena ei kuitenkaan ollut onnen ja hyvinvoinnin aikakausi vaan perheen hajoamisen aiheuttamia yhteiskunnallisia ongelmia. Ongelmien ratkaisuksi valtion valtaa kasvatettiin. Totalitarismin kehitystä edelsi luopuminen ehdottomista perhearvoista.

  Vallankumouksellisia kehityskulkuja voidaan verrata paljon hitaampiin vastaaviin kehityskulkuihin antiikin Kreikassa ja Roomassa ja myöhemmin Euroopassa. Näissä historiallisissa kehityskuluissa ilmenee yhteiskunnan vapauden, tasapainon ja hyvinvoinnin riippuvuus perheen eheydestä ja hyvinvoinnista.

  Perheinstituution heikentyessä antiikin Rooman tasavalta ajautui sisäisiin levottomuuksiin ja sekasortoon, mitkä johtivat vallan keskittymiseen ja keisarinvaltaan. Perheinstituution hajotessa yhteiskunnan elinvoimaisuus heikkeni eikä Rooma lopulta pystynyt puolustautumaan germaanisten heimojen painetta vastaan, jotka olivat elinvoimaisempia vahvemman perhekulttuurinsa takia. Nämä prosessit johtivat Rooman valtakunnan hajoamiseen.

  Omana aikanamme on toteutumassa sama prosessi, joka etenee seksuaalisen vapauden kautta perheen hajoamiseen, lasten pahoinvointiin, yhteiskunnallisten ongelmien kasvuun, köyhien ja rikkaiden välisen kuilun syvenemiseen, vallan väärinkäyttöön ja totalitarismiin. Seksuaalista vapautta lisäämällä luodaan nautinnonhakuisista irrallisista yksilöistä koostuva yhteiskunta, joka ei pysty tuottamaan vastapainoa eliitin valtapyrkimyksille.

  Aikamme seksuaalivallankumous ja vapauden kaventuminen

  Vallan keskittymistä edistävät useat rinnakkaiset prosessit:

  (1) Perinteinen sukupuolijako murretaan ja sukupuolineutraali avioliittolaki saatetaan voimaan, mikä murentaa avioliiton keskeisiä normeja kuten sukupuolten toisiaan täydentävyyttä, elinikäisyyttä ja puolisouskollisuutta. Perheinstituution hajotessa lasten pahoinvointi kasvaa. Kun laista poistuu lasten oikeus isään ja äitiin ja vastaavasti vanhempien juridinen oikeus määrätä lastensa kasvatuksesta, valtion valta ulottuu perhe-elämän ytimeen ja saattaa lasten kasvatuksen valtion ohjaukseen.

  (2) Laajamittainen seksuaaliopetus seksualisoi lapset ja luo nautinnonhakuiseen elämäntapaan orientoituneen ihmisen, jolta puuttuu kyky perhe-elämän vaatimaan seksuaalielämän itsehallintaan. Eheän perhe-elämän edellytysten hajotessa ihmiset etsivät tunnetarpeidensa tyydytystä joukkotiedotuksesta ja joukkoviihteestä, jolloin heistä tulee helposti ohjailtavia ja alistuvia kansalaisia.

  (3) Abortin saamisesta tehdään kansainvälisesti tunnustettu ”ihmisoikeus”. Kun viattomien lasten murhasta tulee yhteiskunnan hyväksymä ”ihmisoikeus”, koko yhteiskunnan omatunto vaurioituu: kaikki tulevat syyllisiksi rikokseen, jota heidän on mahdotonta tunnustaa edes itselleen. Tunnustamattoman syyllisyyden tähden ihmisten moraalinen arviointikyky heikkenee ja yhteiskunnan moraalinen selkäranka murtuu.

  Avioliittolain muutoksia on ajettu suuren rahan tuella. Poliittiset toimijat ovat riippuvaisia rahamaailman ja erityisesti sen omistamien joukkotiedotusvälineiden mielisuosiosta. Avuttoman lapsen etu syrjäytyy vallan, rahan ja maineen mahtien edessä. ”Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri.” (1 Tim. 6: 10.)

  Nautinnonhakuinen kulttuuri johtaa ennen pitkää perheen hajoamiseen ja yhteiskunnan elinvoiman ehtymiseen lasten pahoinvoinnin lisääntyessä. Nämä prosessit tapahtuvat hitaasti vuosikymmenien ja -satojen kuluessa, niin että rahamaailma ehtii ottaa täyden hyödyn ihmisten pinnallisista kulutustottumuksista. Ylellisyydessä elävän eliitin ei tarvitse huolehtia tavallisten ihmisten kärsimyksistä. Kaikkein vähiten tarvitsee huolehtia lasten kärsimyksistä, koska he eivät pysty järjestyneeseen vastarintaan eivätkä he voi äänestää.

  Kirjallisuus:

  Seksuaalivallankumous – perheen ja kulttuurin romahdus  Tuo on todella totta, mitä Puolimatka kirjoittaa.

  Ei ole ihan yhdentekevistä asioista kysymys.
  On hyvä, että joitakin ajatteleviakin oppineita ihmisiä löytyy jotka vielä rohkeasti uskaltavat puhua totta, siitä huolimatta , että se ei ole nykypäivänä hyväksyttävää .
  Nykyisin on vallalla aivan päätön meno, jossa terve ajattelu on harvinaista monien nimekkäidenkin ihmisten puheissa . Tervettä puhetta ei kestetä edes kuulla.
  Puolimatkakin on leimattu kerran jos toisenkin hyvin ala-arvoisesti (viimeksi Aito-avioliitto kansalaisaloitteen kuulemistilaisuudessa) . Koskaan ei siihen, mitä Tapio on sanonut ja kirjoittanut, ei kyetä yleensä vastaamaan , eikä edes kärsitä kuunnella. Sen sijaan käydään käsiksi henkilöön, ja hänen henkilökohtaiseen vakaumukseensa Jumalaan uskovana ihmisenä. Ikäänkuin, sillä voitaisiin osoittaa, ettei hänen sanomisillaan ja kannanotoillaan ole merkitystä.?

 • #2
  Alun perin julkaissut heikko Katso viesti
  https://www.seurakuntalainen.fi/blog...uden-perustaa/

  Tuo on todella totta, mitä Puolimatka kirjoittaa.

  Ei ole ihan yhdentekevistä asioista kysymys. On hyvä, että joitakin ajatteleviakin oppineita ihmisiä löytyy jotka vielä rohkeasti uskaltavat puhua totta, siitä huolimatta , että se ei ole nykypäivänä hyväksyttävää . Nykyisin on vallalla aivan päätön meno, jossa terve ajattelu on harvinaista monien nimekkäidenkin ihmisten puheissa. Tervettä puhetta ei kestetä edes kuulla. Puolimatkakin on leimattu kerran jos toisenkin hyvin ala-arvoisesti (viimeksi Aito-avioliitto kansalaisaloitteen kuulemistilaisuudessa).

  Koskaan ei siihen, mitä Tapio on sanonut ja kirjoittanut, ei kyetä yleensä vastaamaan , eikä edes kärsitä kuunnella. Sen sijaan käydään käsiksi henkilöön, ja hänen henkilökohtaiseen vakaumukseensa Jumalaan uskovana ihmisenä. Ikäänkuin, sillä voitaisiin osoittaa, ettei hänen sanomisillaan ja kannanotoillaan ole merkitystä.?
  Aamen. Kiitos Herralle totuudessa vaeltavista puhtaista astioista, jotka vielä rohkeasti uskaltavat julistaa niin kuin on Kirjoitettu, ja jotka eivät korvasyyhyynsä kysy neuvoa tämän maailman haljenneilta kaivoilta tämän Pyhän Hengen armotalouskauden pakanoiden ajan loppuhetkissä. Amerikkalainen apokalyptinen ilmestysprofeetta ja saarnaaja David Wilkersonhan jo 1970-luvulla profetoi, miten lopun aikana himot laillistetaan. Meille Suomeenkin on Gender - vallankumouksen myötä tullut homoepidemia, kuten Wilkerson apokalyptisessa näyssään profetoi ensin Amerikkaan. Seksuaalinen vallankumous ja e- pillerin keksiminen myös turmelivat naisten sukupuolimoraalin täysin, koska aiemmin naisilla oli aina ei toivotun- raskauden pelko takaraivossa, mutta e- pillerin keksimisen jälkeen nainen on voinut olla vapaa tästä pelosta maaten eri miesten kanssa ilman raskauden pelkoa. Naisia ei pelota edes maineen menetys, eikä sukupuolitaudeistakaan tarvitse piitata, jos vaatii miehiltä kondomin käyttöä.

  Ei siis ole ihan yhdentekevistä asioista kysymys, koska avioliitto on yhteiskunnan perusyksikkö, jota vahvistamaan ja suojelemaan on velvoitettu niin valtiovalta, luterilainen kirkko kuin myös vapaiden suuntien seurakuntien uskonnolliset yhteisötkin. Siksi Suomen eduskunnan päätös sukupuolineutraalista avioliitosta on heijastus tämän maailman ajan ylimielisyydestä. Juuri siksi meillä uskovilla ei ole muuta mahdollisuutta, kuin pitää lujasti kiinni Jumalan sanan ja luomisjärjestyksen mukaisesta avioliitosta ja julistaa avioliiton pyhyyttä sekä varoittamalla varoittaa Pyhän Hengen voimassa ja johdatuksessa Jumalan rangaistuksista kaikkia avioliiton rikkojia vastaan, kuten Jeesus ja apostolitkin tekivät.

  "Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan."
  (Matt. 5: 28)

  "On myös opetettu, että jos mies tahtoo erota vaimostaan, hänen on annettava tälle erokirja. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden, ajaa hänet aviorikokseen. Ja aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä hylkäämän naisen."
  (Matt. 5: 31-32)

  "Pitäkää avioliitto kaikin tavoin kunniassa älkääkä häpäiskö aviovuodettanne, sillä Jumala tuomitsee siveettömät ja avionrikkojat."
  (Hepr. 13: 4)
  Viimeisin muokkaaja antte; 18-02-17, 14:26.

  Kommentti


  • #3
   Tuohon 2-aiheeseen haluaisin kommentoida että mitä mieltä olette koulujen sukupuolikasvatuksen tasosta nykyisin? Hämmästyin että 11-vuotiaat joutuivat koulussa katsomaan videoita joissa näytettiin kaikki sukupuolielimet paljaina heiluen. Ja pojat ja tytöt olivat samassa, mikä varmasti lisäsi ainakin tyttöjen joukossa hämmennystä. Miksi tuon ikäisille tytöille pitää näyttää miehen sukupuolielimiä, eikö riittäisi että tytöille selitettäisiin oman kehon muutoksista ja mieluiten niin että kertojana naisopettaja eikä paikalla olisi poikia virnuilemassa? Olenko väärässä??

   Kommentti


   • #4
    Alun perin julkaissut PeeTee Katso viesti
    Tuohon 2-aiheeseen haluaisin kommentoida että mitä mieltä olette koulujen sukupuolikasvatuksen tasosta nykyisin? Hämmästyin että 11-vuotiaat joutuivat koulussa katsomaan videoita joissa näytettiin kaikki sukupuolielimet paljaina heiluen. Ja pojat ja tytöt olivat samassa, mikä varmasti lisäsi ainakin tyttöjen joukossa hämmennystä.

    Miksi tuon ikäisille tytöille pitää näyttää miehen sukupuolielimiä, eikö riittäisi että tytöille selitettäisiin oman kehon muutoksista ja mieluiten niin että kertojana naisopettaja eikä paikalla olisi poikia virnuilemassa? Olenko väärässä??
    Aamen. Eikö meitä uskovia lainkaan kauhistuta, miten median mukaan lasten ja nuorten seksuaalikasvatus on muuttunut yhä avoimemmaksi?

    Uusinta uutta on nyt seksuaaliterveyden työkalupakki, joka sisältää muun muassa tekopeniksen ja - emättimen. Nykyaikaisessa seksuaalikasvatuksessa halutaan ottaa aiempaa paremmin huomioon myös seksuaalivähemmistöt ja maahanmuuttajataustaiset oppilaat.

    "Tekopenikset ja -emättimet avuksi koululaisten seksuaalikasvatukseen" http://yle.fi/uutiset/3-5443182

    https://www.youtube.com/watch?v=UokqOb0TjxE

    Videon sisältö: Lasten ja nuorten seksuaalikasvatus. Videolla avataan näkökulmia lasten ja nuorten seksuaalikasvatukseen. Asiantuntijat: terveystieteiden tohtori Pia Suvivuo (Turun AMK) & seksuaalipedagogi Katriina Bildjuschkin (Turun terveyden edistämisen yksikkö).
    Viimeisin muokkaaja antte; 23-02-17, 09:55.

    Kommentti


    • #5
     Mitä tälle asialle pysyy yksittäinen ihminen tekemään? Vanhemmilta ei ollenkaan kysytä miten näitä asioita lapselle kerrotaan. Hämmästyttävää on myös se että puolisoni joka ei ole edes uskossa, hämmästyi videon paljastavaa kuvamateriaalia!

     Kommentti


     • #6
      Alun perin julkaissut PeeTee Katso viesti
      Mitä tälle asialle pysyy yksittäinen ihminen tekemään? Vanhemmilta ei ollenkaan kysytä miten näitä asioita lapselle kerrotaan. Hämmästyttävää on myös se että puolisoni joka ei ole edes uskossa, hämmästyi videon paljastavaa kuvamateriaalia!
      Häveliäisyys on olennainen osa ihmisyyttä. Samalla tavalla kuin sähköjohdot eristetään jottei oikosulkua tule, samoin seksuaalinen jännite on "eristettävä", siis ettei lemmenkipinät säkenöi joka käänteessä. Tuli on hyvä renki mutta huono isäntä, Jumala on luonut ihmiseen vietin mutta se vaan on eristettävä avioliiton sisään. Jos eristeet on heikot, voi kuka vaan joutua hyljätyksi ja Jumala vihaa hylkäämistä.
      Kuulun helluntaiseurakuntaan. Onneksi on Jeesus.

      Kommentti


      • #7
       Alun perin julkaissut RBee Katso viesti
       Häveliäisyys on olennainen osa ihmisyyttä. Samalla tavalla kuin sähköjohdot eristetään jottei oikosulkua tule, samoin seksuaalinen jännite on "eristettävä", siis ettei lemmenkipinät säkenöi joka käänteessä. Tuli on hyvä renki mutta huono isäntä, Jumala on luonut ihmiseen vietin mutta se vaan on eristettävä avioliiton sisään. Jos eristeet on heikot, voi kuka vaan joutua hyljätyksi ja Jumala vihaa hylkäämistä.
       Aamen. Amerikkalaisen apokalyptisen ilmestysprofeetan ja saarnaajan David Wilkersonin profetia lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksesta toteutuu nyt silmiemme edessä meillä Suomessakin.

       Wilkerson kirjoittaa "Näky" -kirjassaan, miten kouluissa aletaan käyttämään pornofilmejä seksiopetustunneilla. Kirjassaan "Näky Nyt" Wilkerson kertoo, kuinka saastan tulva tuo moraalisen romahduksen. Hänen mukaansa tätä moraalista romahdusta ei voi voittaa mikään, mitä ihmismieli voi loihtia esiin. Wilkersonin mukaan romahdus tuo tullessaan alastomuutta, turmeltuneisuutta ja saastan tulvaa, että se vaivaa useimpien nykyajan hurskaimpien kristittyjen mieltä ja sielua. Hän sanoo, että ne kristityt, jotka eivät astu Jumalan turviin, joutuvat tämän saastan valtaan.

       Wilkerson näkee, että on tulossa yläosattomuutta ja alaikäisiltä kiellettyjä elokuvia televisioon keskiyön jälkeen. Wilkerson kokee, että suuri askel pornofilmeissä ovat niin kutsutut "dokumenttielokuvat", jotka kuvaavat joukkohomoseksuaalisuutta ja jännitysmurhia. Motellit mainostavat itseään "ilotaloiksi", kun muutaman dollarin lisämaksusta vieraat voivat katsoa kovan luokan pornoelokuvia huoneissaan, josta Wilkerson arvelee tulevan erityisen suosittua opiskelijoiden keskuudessa.

       Wilkerson näkee myös kuinka seksi valtaa lehtikioskit sekä koulujen sukupuolivalistuksen, jossa homoseksuaalinen rakkaus on normaalia ja että sukupuolileikit naimattomien välillä ovat toivottavia jos toiset suuresti kunnioittavat toisiaan. Uskon, että keksitään uusi seksilääke, jota pian jaetaan mustassa pörsissä teini-ikäisille ja opiskelijoille. Se luhistaa moraalisen pidättyvyyden ja johtaa tuhannet teini-ikäiset irrallisiin sukupuolisuhteisiin.
       Viimeisin muokkaaja antte; 23-02-17, 12:45.

       Kommentti


       • #8
        Minun sukupolveni kasvoi saunakulttuurissa, jossa lapsille selvisi jo varhaisessa vaiheessa miltä mies ja nainen näyttää. Ei tullut traumoja tai komplekseja, eikä johtanut holtittomaan elämään. Salailu ja seksuaalisuuteen liittyvä ahdistus aiheuttaa enemmän ongelmia, kuin ikään sopiva asiallinen valistus. Lapset törmäävät nykyään pornokuvastoon ennemmin tai myöhemmin, jos ei kotona niin kaverin luona. Mitä luonnollisemmin seksuaalisuuteen suhtaudutaan, sitä vähemmän se aiheuttaa myöhemmin ongelmia. Salailu synnyttää kielletyn hedelmän syndrooman, joka voi johtaa juuri päinvastaiseen lopputulokseen, jopa addiktioon. Em. ei tietenkään tarkoita lasten altistamista seksuaalikuvastolle, vaan pikemminkin asiallista ja rakentavaa suhtautumista. Ja kristittyjen vanhempien tapauksessa sen opettamista, että seksuaalisuus on kaunis asia, jonka Jumala haluaa toteutuvan avioliiton turvallisissa puitteissa.
        Viimeisin muokkaaja Filologus; 23-02-17, 11:53.

        Kommentti


        • #9
         Mielestäni tässä meidän tapauksessa on enemmänkin kyse siitä että lapset altistuivat seksuaalikuvastolle jos miesope vaan pistää videon pyörimään eikä mitään keskustelua ollut. Vain video jossa pyöriteltiin sukuelimiä kummasti. En tiedä pitäisikö ottaa yhteyttä johonkin tahoon!

         Kommentti


         • #10
          Alun perin julkaissut PeeTee Katso viesti
          Mielestäni tässä meidän tapauksessa on enemmänkin kyse siitä että lapset altistuivat seksuaalikuvastolle jos miesope vaan pistää videon pyörimään eikä mitään keskustelua ollut. Vain video jossa pyöriteltiin sukuelimiä kummasti. En tiedä pitäisikö ottaa yhteyttä johonkin tahoon!
          Mielestäni yhteydenotto koulun rehtoriin tai koulutoimenjohtajaan voisi olla hyvä ratkaisu tässä asiassa.
          Viimeisin muokkaaja antte; 23-02-17, 14:08.

          Kommentti


          • #11
           Itse sitä miettii että jos minä vain olen ahdasmielinen, mutta kun tyttö itse sanoi että tuli paha olo :-(

           Kommentti


           • #12
            Alun perin julkaissut PeeTee Katso viesti
            Itse sitä miettii että jos minä vain olen ahdasmielinen, mutta kun tyttö itse sanoi että tuli paha olo :-(
            Mielestäni Jumalaa pelkäävät vanhemmat eivät ole koskaan ahdasmielisiä, vaan vastuunsa tuntevia perheenisiä ja äitejä, joiden kautta Jumala haluaa antaa lapsille runsaan siunauksen. Siksi vanhempien velvollisuus on huolehtia, ettei lasten silmät katsele ja korvat kuuntele sellaisia esityksiä, filmejä ja ohjelmia, joissa esitetään irstautta, epäsiveellisyyttä, uskottomuutta, rikollisuutta ja muuta syntielämää, vaan kasvattavat lapsensa Jumalan pelkoon elämään siveästi ja muutenkin oikein sekä kristillistä elämää.

            "Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. "
            (Fil. 4: 8)

            "Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea."
            (Sananl. 22: 6)
            Viimeisin muokkaaja antte; 24-02-17, 08:16.

            Kommentti


            • #13
             Alun perin julkaissut antte Katso viesti
             Mielestäni Jumalaa pelkäävät vanhemmat eivät ole koskaan ahdasmielisiä, vaan vastuunsa tuntevia perheenisiä ja äitejä, joiden kautta Jumala haluaa antaa lapsille runsaan siunauksen. Siksi vanhempien velvollisuus on huolehtia, ettei lasten silmät katsele ja korvat kuuntele sellaisia esityksiä, filmejä ja ohjelmia, joissa esitetään irstautta, epäsiveellisyyttä, uskottomuutta, rikollisuutta ja muuta syntielämää, vaan kasvattavat lapsensa Jumalan pelkoon elämään siveästi ja muutenkin oikein sekä kristillistä elämää.

             "Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. "
             (Fil. 4: 8)

             "Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea."
             (Sananl. 22: 6)
             Eli Kun on Jumalaa pelkäävä vanhempi,niin silloin on varmuus ettei ole ahdasmielinen?

             Kommentti


             • #14
              Alun perin julkaissut SPES Katso viesti
              Eli Kun on Jumalaa pelkäävä vanhempi,niin silloin on varmuus ettei ole ahdasmielinen?
              Mielestäni oikea Jumalan pelko on varmuus siitä, ettei Jumalan pelko ole ahdasmielisyyttä, koska Jumala tahtoo, että vanhemmat huolehtivat lapsistaan isällisellä ja äidillisellä rakkaudella antaen heille toimeentulon ja turvan opettaen heille Jumalan Sanan ohjaamaan lapset vilpittömään jumalanpelkoon antaen heille myös hyvän esimerkin siitä, mitä tulee oikeaan uskoon, vanhurskaaseen elämään ja hyviin tapoihin. Kristillisen kasvatuksen päämääränä on kasvattaa lapsista kypsiä, vastuuntuntoisia ja itsenäisiä aikuisia Jumalaa pelkääviä uskovia kristittyjä, jotka seuraavat uskossa Jumalan Sanaa kunnioittaen sinivalkoisen isänmaamme lakia, järjestystä ja hyviä tapoja.

              Jumalan Sanan ahkera käyttö, rukous, seurakunnan tilaisuudet, uskovien seura, työ, opiskelu ja hyvät harrastukset auttavat koko perhettä ajattelemaan, puhumaan ja tekemään sitä, mikä on oikein. Silloin lapsista kasvaa vanhurskauden tammia ja tulevaisuuden sotaurhoja helluntain Hengen puhaltaessa kuin tuuli missä tahtoo tässä Pyhän Hengen armotalouskauden pakanoiden ajan loppuhetkissä.

              "Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita."
              (Joh. 3: 8)
              Viimeisin muokkaaja antte; 24-02-17, 11:55.

              Kommentti


              • #15
               Nyt on sitten uusi avioliittolaki voimassa ja oikeusprosesseja tulossa ev. lut. kirkkoon? Leipäpapit seuraa valtavirtaa, saa nähdä mitä tulevaisuus tuo.
               Kuulun helluntaiseurakuntaan. Onneksi on Jeesus.

               Kommentti

               Työstää...
               X